274 resultaten voor "Voeding"

Tieneropvoeding

Wanneer kinderen in de puberteit komen staan ze voor de uitdagende taak zich los te maken van hun ouders. Ook op het vlak van geloven gaan ze eigen keuzes maken. Hoe ga je al ouder hier wijs mee om?

https://www.geloofinhetgezin.nl/in-de-gemeente/spreker-uitnodigen/emoties-bij-pubers

Gezag, gehoorzaamheid en respect

‘Ouderwets’ of ‘achterhaald’? Toch mogen deze thema’s in de opvoeding niet ontbreken.

https://www.geloofinhetgezin.nl/in-de-gemeente/spreker-uitnodigen/gezag-gehoorzaamheid-en-respect

Family Builders

Family Builders is een praktische cursus die al voor honderden ouders een geweldige steun is geweest!

https://www.geloofinhetgezin.nl/in-de-gemeente/spreker-uitnodigen/family-builders

Vijf grappige opvoedblunders

3 oktober - Deze week is de Week van de Opvoeding waarin het draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders, kinderen en jongeren. Daarbij staat een positieve benadering voorop. Parenting Course brengt deze week onder de aandacht aan de…

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/vijf-grappige-opvoedblunders

Vincenza La Porta over ruimte en regels in de opvoeding

September 2015 - Het werkzame leven van Vincenza La Porta draait om kinderen en jongeren. Ze is momenteel eindverantwoordelijke van JOP, de Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. Geloofsopvoeding heeft voor haar alles te maken met ruimte geven. Maar d…

https://www.geloofinhetgezin.nl/in-het-gezin/dagelijks-leven/alle-leeftijden/vincenza-la-porta-over-ruimte-en-regels-de-opvoeding

Oranje

‘In Eindhoven wilde ik niet naar catechisatie, maar moest ik van jullie. Nu wil ik vanavond naar youth group en mag ik niet van jullie.’ Ik weet nog goed hoe onze oudste dochter dit tien jaar geleden boos uitriep toen we op een avond weigerden om haar, vo…

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/oranje

Opvoeding: gave en opgave

Kinderzegen is genade van God. Het is een gave dat de Heere o.a. ouders wil gebruiken om hun kinderen Zijn Naam bekend te maken. In deze lezing worden Bijbelse lijnen getrokken als het gaat om opvoeden vanuit Deuteronomium 6 en Psalm 78. Ook komt de (gelo…

https://www.geloofinhetgezin.nl/in-de-gemeente/spreker-uitnodigen/opvoeding-gave-en-opgave

Het doel van de opvoeding - hoe breng je verbondskinderen groot?

Het is goed om een cursusavond over opvoedingsondersteuning bij het begin te beginnen. En dat doen we door na te denken over onze opvoedingsdoelen. Wat hoopt u als ouder te ‘bereiken’ met de opvoeding van uw kind(eren)?

https://www.geloofinhetgezin.nl/in-de-gemeente/spreker-uitnodigen/het-doel-van-de-opvoeding-hoe-breng-je-verbondskinderen-groo

Altijd online?! - over media-opvoeding

Onze kinderen groeien op in een 'digitale' wereld. Sociale media maken in belangrijke mate deel uit van hun leefwereld. Aan opvoeders de vraag hoe hiermee om te gaan. Hoe blijft u bij? En hoe kunt u uw kind hierin de juiste weg wijzen?

https://www.geloofinhetgezin.nl/in-de-gemeente/spreker-uitnodigen/altijd-online-over-media-opvoeding

We praten veilig of we praten niet - over seksuele opvoeding

Hoe praat je met je kinderen over het mooie wonder van de seksualiteit? Wanneer begin je daarmee? En hoe geef je deze voorlichting vorm?

https://www.geloofinhetgezin.nl/in-de-gemeente/spreker-uitnodigen/we-praten-veilig-we-praten-niet-over-seksuele-opvoeding