72 resultaten voor "Problemen"

Bijbels beeld van de taak van moeders

Ruim een op de vier moeders in de gereformeerde gezindte heeft ook een betaalde baan buitenshuis. Opleidingsniveau en kindertal spelen een belangrijke rol, zo blijkt. Graag een reactie. Verrassend, waarom of waarom juist niet?

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/bijbels-beeld-van-de-taak-van-moeders

Liefde, regels en een duidelijk geluid

Een kind dat zélf zijn weg met God gaat, wie wil dat niet? Hoe bereik je dat? Wat is het geheim van geloofsopvoeding? Practice what you preach, stelt Bert Reinds onder andere. ‘Laat een duidelijk geluid horen’, vult Vincenza La Porta aan.

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/liefde-regels-en-een-duidelijk-geluid

Perspectief

Lusteloos hangt ze op de bank. Haar lange benen over de leuning, de laptop half dichtgeklapt op de vloer. Een hele schooldag zit er weer op. Uren achter elkaar voor het beeldscherm, bewegend van bureau naar tafel en van tafel weer naar bureau. En na de on…

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/perspectief

Djuncan, Roedie, MeisjeDjamila, Don... Ken jij ze? Je tiener wel

Van wie kijkt jouw tiener de kunst af? Ik kan fantastische voorbeelden verzinnen, maar als ik heel eerlijk ben … kijken mijn kinderen vooral naar gamende vloggers en de skills van bekende voetballers. Is dat erg? Moet ik ingrijpen?

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/djuncan-roedie-meisjedjamila-don-ken-jij-ze-je-tiener-wel

Troosten - Het toppunt van hechting

Het toppunt van hechting is: wanneer een kind troost aan de gehechtheidsfiguur ontleent in tijden van angst, pijn, nood en spanning. Daarom is het zo’n belangrijke opdracht als ouder om een goede trooster te worden! De ervaring van je kind daarbij is door…

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/troosten-het-toppunt-van-hechting

Pesten, de oerangst van ouders

Gepest worden is een van de ergste dingen die een kind kan meemaken. Afgewezen en getreiterd worden omdat jij jij bent, is onbegrijpelijk en zeer pijnlijk. Dat hun kind gepest wordt, is ook een oerangst van ouders, vooral als die er zelf in hun jeugd mee …

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/pesten-de-oerangst-van-ouders

Vijf basisregels voor positief opvoeden

Ieder gezin is anders en toch zijn er vijf basisregels die voor elk gezin goed zijn. Triple P noemt het de principes voor positief opvoeden. Stel nu dat je voor iedere basisregel twee punten kunt halen. Welke score geef jij jezelf bij ieder onderdeel en o…

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/vijf-basisregels-voor-positief-opvoeden

Praten met een puberzoon of -dochter: soms moeilijk, meestal leuk

In onze tijd is het belangrijker dan vroeger dat ouders met hun kinderen, hun pubers praten. Vroeger hadden ouders gezag omdat ze macht hadden. De verhoudingen in de gezinnen zijn echter gedemocratiseerd. Kinderen hebben letterlijk inspraak en ouders moet…

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/praten-met-een-puberzoon-dochter-soms-moeilijk-meestal-leuk

De relatie tussen ouders en pubers

Even een doordenkertje: Wat is de puberteit? Antwoord van een puber: dat is de tijd waarin je ouders moeilijk tegen je doen! Wie een moeder wil horen zuchten omdat zij van het omgekeerde overtuigd is, kan luisteren naar de Mom Song.

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/de-relatie-tussen-ouders-en-pubers

Sociaal emotionele problemen op de middelbare school

Sommige ouders zeggen het hardop: ‘We zijn gelukkig dat het goed gaat op school met onze kinderen. Ze kunnen aardig leren. We zijn vooral zo blij dat ze het naar hun zin hebben. Ze zuchten wel eens over het schoolwerk, maar ze gaan graag naar school. Ze h…

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/sociaal-emotionele-problemen-op-de-middelbare-school