42 resultaten voor "Ouderschap"

Zelfopoffering

Er zijn van die onderzoeken waar ik altijd een beetje chagrijnig van word. Dan proberen ze uit te zoeken hoeveel tijd een kind jou als ouder kost. Of hoeveel geld je aan hem kwijt bent, tot hij z’n eigen geldboontjes kan doppen. Als je de resultaten op je…

https://www.geloofinhetgezin.nl/in-het-gezin/dagelijks-leven/alle-leeftijden/zelfopoffering

Schipperen tussen werk en gezin

In pakweg dertig jaar tijd is er in de maatschappij, dus ook in de gereformeerde gezindte, veel veranderd als het gaat om de verdeling van taken in het gezin. Het vraagt van beide ouders tegenwoordig veel energie om betaald werk, vrijwilligerswerk, kerken…

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/schipperen-tussen-werk-en-gezin

Onvoorwaardelijke liefde

“Mijn kind gelooft niet meer, ik vrees zo wat er van hem zal worden...” Het staat me nog zo bij dat moment op een toerustingsavond, waarop een ouder haar zorg over het eeuwig heil van haar inmiddels volwassen kind deelde.

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/onvoorwaardelijke-liefde

Praktische tips over geloofsopvoeding

Hoe geef je thuis in je eigen opvoeding vorm aan geloofsopvoeding? Hoe perfect moet je zijn als ouders? En wanneer is je geloofsopvoeding geslaagd? Luister hier naar de podcast van het CGJO, waarin presentator Jenne Minnema met collega Kasper van Helden e…

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/praktische-tips-over-geloofsopvoeding

Als de opvoeding ontspoort

De opvoeding kan ontsporen doordat ouders (soms met de beste bedoelingen) fouten maken. Soms is er niet eens sprake van beste bedoelingen, maar doen ouders hun kinderen willens en wetens te kort. Dat zien ze dan achteraf, of één van de ouders ziet dat in.…

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/als-de-opvoeding-ontspoort

Liefde, regels en een duidelijk geluid

Een kind dat zélf zijn weg met God gaat, wie wil dat niet? Hoe bereik je dat? Wat is het geheim van geloofsopvoeding? Practice what you preach, stelt Bert Reinds onder andere. ‘Laat een duidelijk geluid horen’, vult Vincenza La Porta aan.

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/liefde-regels-en-een-duidelijk-geluid

Uit de mond van kinderen...

Een vriendin vertelde dat ze hun auto kwijt waren op een mega-parkeerplaats bij een pretpark. Ze hadden een hele tijd lopen zoeken en waren behoorlijk gefrustreerd toen hun dochter zei: ‘Zullen we ervoor bidden mam?’ Tja, dan kun je natuurlijk niet zeggen…

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/uit-de-mond-van-kinderen

Ruth overwon als moeder haar angsten: "Veel moeders willen perfect zijn"

Moederschap is veel meer dan alleen kinderen opvoeden, stelt de Amerikaanse schrijfster Ruth Schwenk. Volgens de gerenommeerde auteur en spreekster vormt het moederschap niet alleen de kinderen, maar moeders zelf. "Je moet keer op keer sterven aan jezelf"…

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/ruth-overwon-als-moeder-haar-angsten-veel-moeders-willen-per

Liefde verbreekt meer dan de boze knoet

„Nee, ik ga niet tegen ze preken, maar ik probeer wel altijd iets te laten zien van wat het is om de Heere te dienen als m’n kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen er zijn.” Het zijn woorden uit een interview met ds. P. van Zonneveld. Deze emeritu…

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/liefde-verbreekt-meer-dan-de-boze-knoet

Ik had mijn kinderen eerder op kleine manieren los willen laten

Welke rol speel je als ouder als je kinderen de adolescentieleeftijd bereiken? Die vraag kan je bezighouden. Over deze uitdaging ging Arjen Uil in gesprek met Arie van Andel; jeugdouderling van de Zuidhovenkerk in Dordrecht en vader van vier kinderen.

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/ik-had-mijn-kinderen-eerder-op-kleine-manieren-los-willen-la