195 resultaten voor "Moeder"

De doop vieren

Het is altijd een bijzonder moment: een vader en een moeder die een kind ten doop houden. God verbindt Zijn Naam aan de naam van het kind. Zon moment zou je wel willen vasthouden. Zeker nu her en der de kinderdoop aan de kant wordt geschoven, is het goed …

https://www.geloofinhetgezin.nl/in-het-gezin/mijlpalen/0-3-jaar/de-doop-vieren

Opvoeden moet je durven

"Het lijkt wel alsof ouders van nu niet zonder hulpverlening kunnen opvoeden. Ik zie bij mijn eigen kinderen hoeveel moeite zij hebben in het omgaan met hun kinderen. Is de jeugd veranderd? Hoe komt het dat zo veel ouders met hun kinderen in de hulpverlen…

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/opvoeden-moet-je-durven

Ouderschap in Bijbels perspectief

Wat zijn de specifieke rollen voor vader en moeder? Wat betekent het om hoofd van het gezin te zijn en hoe moet je dat vorm geven?

https://www.geloofinhetgezin.nl/in-de-gemeente/spreker-uitnodigen/ouderschap-bijbels-perspectief

Kleintje

„Hoe kan dat kleintje dat nou weten?” Die vraag krijg ik nadat we met z’n allen op orgel en fluiten hebben gemusiceerd tijdens een zangavond. De jongste dochter (6) speelt nog geen instrument, maar draagt haar steentje duidelijk bij.

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/kleintje

Vijf grappige opvoedblunders

3 oktober - Deze week is de Week van de Opvoeding waarin het draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders, kinderen en jongeren. Daarbij staat een positieve benadering voorop. Parenting Course brengt deze week onder de aandacht aan de…

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/vijf-grappige-opvoedblunders

Vincenza La Porta over ruimte en regels in de opvoeding

September 2015 - Het werkzame leven van Vincenza La Porta draait om kinderen en jongeren. Ze is momenteel eindverantwoordelijke van JOP, de Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. Geloofsopvoeding heeft voor haar alles te maken met ruimte geven. Maar d…

https://www.geloofinhetgezin.nl/in-het-gezin/dagelijks-leven/alle-leeftijden/vincenza-la-porta-over-ruimte-en-regels-de-opvoeding

Als we slapen

Er zijn tijden geweest dat ik goede voornemens maakte voor het nieuwe jaar. Bijvoorbeeld: dit jaar ga ik minder doen en wat ik doe met meer aandacht. Vorig jaar besloot ik juist me niets voor te nemen. Er kwam beide keren weinig van terecht.

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/als-we-slapen

Geloofstwijfel bij tieners

In de puberteit gaat een kind zijn eigen mening vormen. En dat betekent nogal eens dat alle normen en waarden van pa en ma bekritiseerd worden. Ze zijn het nergens meer mee eens en moeten overal een weerwoord op hebben. Tieners houden ervan om heilige hui…

https://www.geloofinhetgezin.nl/in-het-gezin/in-gesprek/13-16-jaar/geloofstwijfel-bij-tieners

Gouden moment - Niels

Geloof in het gezin vroeg een aantal studenten van de Evangelische Hogeschool naar de gouden momenten tussen hen, hun ouders en God. Dit is het gouden moment van Niels.

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/gouden-moment-niels

Gouden moment - Joanne

Geloof in het gezin vroeg een aantal studenten van de Evangelische Hogeschool naar de gouden momenten tussen hen, hun ouders en God. Hier het gouden moment van Joanne.

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/gouden-moment-joanne