298 resultaten voor "Dagelijks leven"

Oranje

‘In Eindhoven wilde ik niet naar catechisatie, maar moest ik van jullie. Nu wil ik vanavond naar youth group en mag ik niet van jullie.’ Ik weet nog goed hoe onze oudste dochter dit tien jaar geleden boos uitriep toen we op een avond weigerden om haar, vo…

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/oranje

Geloven in je gezin

Als gelovige ouder wil je graag je geloof overdragen op je kinderen. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat het geen sleur wordt, maar dat het leuk en inspirerend is en blijft?

https://www.geloofinhetgezin.nl/in-de-gemeente/spreker-uitnodigen/geloven-je-gezin

Opvoeding: gave en opgave

Kinderzegen is genade van God. Het is een gave dat de Heere o.a. ouders wil gebruiken om hun kinderen Zijn Naam bekend te maken. In deze lezing worden Bijbelse lijnen getrokken als het gaat om opvoeden vanuit Deuteronomium 6 en Psalm 78. Ook komt de (gelo…

https://www.geloofinhetgezin.nl/in-de-gemeente/spreker-uitnodigen/opvoeding-gave-en-opgave

Geloofwaardig opvoeden - opvoeden vanuit je hart

Hoe brengen we de jeugd van de gemeente aan de voeten van de Heere Jezus? Dat is niet alleen een vraag voor ouders, maar voor de hele gemeente.

https://www.geloofinhetgezin.nl/in-de-gemeente/spreker-uitnodigen/geloofwaardig-opvoeden-opvoeden-vanuit-je-hart

Het doel van de opvoeding - hoe breng je verbondskinderen groot?

Het is goed om een cursusavond over opvoedingsondersteuning bij het begin te beginnen. En dat doen we door na te denken over onze opvoedingsdoelen. Wat hoopt u als ouder te ‘bereiken’ met de opvoeding van uw kind(eren)?

https://www.geloofinhetgezin.nl/in-de-gemeente/spreker-uitnodigen/het-doel-van-de-opvoeding-hoe-breng-je-verbondskinderen-groo

Altijd online?! - over media-opvoeding

Onze kinderen groeien op in een 'digitale' wereld. Sociale media maken in belangrijke mate deel uit van hun leefwereld. Aan opvoeders de vraag hoe hiermee om te gaan. Hoe blijft u bij? En hoe kunt u uw kind hierin de juiste weg wijzen?

https://www.geloofinhetgezin.nl/in-de-gemeente/spreker-uitnodigen/altijd-online-over-media-opvoeding

Game on: voor opvoeders en hun gamende jongeren

In een interactieve lezing met presentatie voor ouders, gemeenteleden en/of kerkenraden wordt ingegaan op allerlei vragen die opkomen als het gaat om games en computerspelletjes.

https://www.geloofinhetgezin.nl/in-de-gemeente/spreker-uitnodigen/game-voor-opvoeders-en-hun-gamende-jongeren

Kind en geloof

Wie is het kind? Vanuit de ontwikkelingspsychologie kunnen we wel wat antwoorden geven. Maar zulke antwoorden zijn er ook te vinden in de godsdienstpsychologie.

https://www.geloofinhetgezin.nl/in-de-gemeente/spreker-uitnodigen/kind-en-geloof

Cursus 'geloofwaardig opvoeden'

Samen met andere ouders in je gemeente optrekken rondom het thema ‘geloofwaardig opvoeden’? Volg dan samen deze cursus en leer van elkaars ervaring!

https://www.geloofinhetgezin.nl/in-de-gemeente/spreker-uitnodigen/cursus-geloofwaardig-opvoeden