9 resultaten voor "Bijbels opvoeden"

Bijbels opvoeden in een seculiere tijd

Eeuwenlang vond de opvoeding in Nederland plaats binnen een christelijke cultuur. Wie vandaag kinderen bij de Bijbel wil opvoeden, heeft wat uit te leggen. Basisschooldirecteur Dirk van Elzelingen (betrokken bij BewustGezin) Margreet van den Berg van ”Gel…

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/bijbels-opvoeden-een-seculiere-tijd

Andere weg

Ds. W.C. (Wim) Polinder is predikant van de hervormde gemeente Putten en verdiepte zich in het onderwerp “Als kinderen andere wegen gaan”. De deur van het ouderlijk huis en van het ouderhart dient altijd open te staan voor kinderen die een andere weg gaan…

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/andere-weg

De rol van de ouders bij de catechese

Lange tijd was de catechese het eenzame avontuur van de predikant. En nog altijd is dat in een aantal gemeenten het geval. Met enige regelmaat spreek ik collega’s die het gevoel hebben er alleen voor te staan. Het geven van catechisatie wordt in zulke sit…

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/de-rol-van-de-ouders-bij-de-catechese

Pinksterboekje en Pinksterkweekset

Evangeliestek brengt verschillende pakketten uit om met kinderen stil te staan bij het heilsfeit van Pinksteren.

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/pinksterboekje-en-pinksterkweekset

Memoriseerplanner ‘Bijbelzaadjes’

“U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.” (Deut.6:7) Deze opdracht gaf God het volk van Israël, maar ook ons, om met een onvoorwaardelijke, oprechte toewijding God…

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/memoriseerplanner-bijbelzaadjes

Loof de HEERE, mijn ziel

Al honderd keer had ik ergens gelezen of van iemand gehoord hoe goed het is om als gezin Bijbelteksten uit het hoofd te leren. Ik wist dat al die mensen 100 procent gelijk hadden. Toch was het er bij mij om duizend en één redenen niet van gekomen. Weten d…

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/loof-de-heere-mijn-ziel

Doopgeschenkbox

Veruit de meeste kinderen in de gemeente zijn gedoopt. Ouders hebben hun ja-woord gegeven. Maar hoe leren we onze kinderen hun doop te begrijpen en hoe worden ouders toegerust om hun kinderen daarin te onderwijzen?

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/doopgeschenkbox

De relatie tussen ouders en pubers

Even een doordenkertje: Wat is de puberteit? Antwoord van een puber: dat is de tijd waarin je ouders moeilijk tegen je doen! Wie een moeder wil horen zuchten omdat zij van het omgekeerde overtuigd is, kan luisteren naar de Mom Song.

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/de-relatie-tussen-ouders-en-pubers

Vaders in de Bijbel

Wat zegt de Bijbel over vaderschap? Hier een verkenning.

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/mislukte-vaders-de-bijbel