184 resultaten voor "13-16 jaar"

Heb oog voor klein leed bij jongeren

We zitten met z’n allen met een kop koffie voor de televisie. Minister Slob gaat zo een persconferentie geven over de centrale eindexamens. Door het coronavirus zijn alle scholen dicht en hij gaat ons meer vertellen over wat dat betekent voor de eindexame…

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/heb-oog-voor-klein-leed-bij-jongeren

Lezen

Als het in mijn vermogen lag, zou ik van alle kinderen lezers maken. Nu we veel thuis zijn, wordt mijn ideaal nog wat aangewakkerd. De rust die nodig is om in een boek te kunnen duiken, is er nu. In een tijd waarin het bijna allemaal om een uitermate scha…

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/lezen

Rivaliserende kinderen, tactische ouders

Elk kind verlangt vanuit de grond van zijn hart naar de exclusieve liefde en aandacht van zijn ouders. Een moeder verzuchtte ooit: „Ze kunnen niet met elkaar en niet zonder elkaar. Zodra er twee of meer kinderen zijn, komt er rivaliteit in een gezin. De e…

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/rivaliserende-kinderen-tactische-ouders

“Dat heeft nog nooit één van mijn kinderen tegen mij gezegd”

Mijn vader heeft nooit één verkeerd woord gezegd waar ik bij was. Niet gemeend, niet voor de grap. Ik heb hem slechts één keer zijn stem horen verheffen vanuit boosheid, omdat een broer mijn moeder beledigde. Lang geleden, ik was een jongen van 14 jaar, w…

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/dat-heeft-nog-nooit-een-van-mijn-kinderen-tegen-mij-gezegd

ABC van het geloof: rouw en verdriet

Vroeg of laat worden kinderen en jongeren in hun leven geconfronteerd met een overlijden. Dat is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van een kind. Het liefst zouden we ze hiertegen beschermen, maar dat is helaas niet mogelijk. Als kinderen en jongere…

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/abc-van-het-geloof-rouw-en-verdriet

"Ga je toch eens wassen"

Als wij thuis via een scherm een kerkdienst meemaken, missen we een heleboel van het gemeente-zijn. Toch heb ik ook iets gevonden waar ik de thuisdienst om waardeer. Het is wat in beeld komt zodra de predikant aankondigt dat we gaan bidden: het doopvont.

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/ga-je-toch-eens-wassen

De muur van Gods heilzame geboden

In de bandeloze cultuur waarin wij leven, maken de meeste ouders zelf uit wat ze wel of niet geloven en welke normen ze wel en niet hanteren. Voor christenouders is het richtsnoer duidelijk: Gods geboden.

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/de-muur-van-gods-heilzame-geboden

Thuisonderwijs is voorbij! Wat hebben wij ervan geleerd?

De afgelopen periode zaten veel gezinnen onverwachts weken samen thuis. Nu de kinderen weer naar school gaan, is het een mooi moment om met een aantal ouders terug te kijken op deze periode. Hoe hebben zij het thuis zijn ervaren? En wat willen ze vast pro…

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/thuisonderwijs-voorbij-wat-hebben-wij-ervan-geleerd

In 8 stappen naar de brugklas

"Wat heb ik het moeilijk gehad om Eloïse los te laten. Mijn kleine meisje naar die grote stad..." Ouders die hun oudste kind naar het voortgezet onderwijs zien gaan, vinden dat spannend. Daarom acht tips voor ouders van aanstaande brugklassers.

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/8-stappen-naar-de-brugklas

Loof de HEERE, mijn ziel

Al honderd keer had ik ergens gelezen of van iemand gehoord hoe goed het is om als gezin Bijbelteksten uit het hoofd te leren. Ik wist dat al die mensen 100 procent gelijk hadden. Toch was het er bij mij om duizend en één redenen niet van gekomen. Weten d…

https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/loof-de-heere-mijn-ziel