Workshops

1 en 2. Heilige huizen en de eredienst

Workshopleider: Prof. dr. M.J. Kater, hoogleraar praktische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn

Inhoud: Gelegenheid om met Prof. Kater verder door te praten over de lezing. Tijdens de workshop worden enkele suggesties gedaan, wisselen we van gedachten aan de hand van enkele voorbeelden en is er gelegenheid om ervaringen uit te delen. Ook zal er worden stil gestaan hoe de leerdienst kan bijdragen aan de geloofsopvoeding van kinderen en de ondersteuning daarbij van ouders.

Deze workshop wordt alleen tijdens de eerste workshopronde aangeboden.

3. Heilige huizen bereiken door een kinderlijk eenvoudige preek

Workshopleider: Jenne Minnema, jeugdwerkadviseur bij de CGJO

Inhoud: Begrijpelijke preken helpen ouders om het geloof uit te leggen en voor te leven aan hun kinderen. Hoe kunnen we zo preken dat enerzijds ouders én hun kinderen zich aangesproken voelen en anderzijds de rijkdom van het evangelie ook tot zijn recht komt? Welk taalgebruik en vormen helpen hierbij? En hoe sluit je aan bij de belevingswereld van kinderen en hun ouders?

Deze workshop wordt alleen tijdens de tweede workshopronde aangeboden.

4. Waarom ouders ertoe doen

Workshopleider: Laurens Snoek, docent catechetiek aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, godsdienstdocent aan de Christelijke Hogeschool Ede

Inhoud: We zeggen vaak, dat ouders ontzettend belangrijk zijn in de geloofsopvoeding van kinderen. Daarom vinden we het ook van belang om er in het pastoraat aandacht aan te geven. Maar wat kenmerkt deze rol van de ouders eigenlijk? Overschatten we hun verantwoordelijkheid niet? Ouders hebben te maken met verplichtingen en verwachtingen, hoop en teleurstelling, liefde en ergernis, loslaten en vasthouden, geloof en mismoedigheid, en allerlei vormen van kracht én van zwakte. Ze doen ertoe, die ouders, in hun kracht en in hun zwakte, maar hoe? En wat betekent dat voor je pastorale benadering?

5. Achter de voordeur van heilige huizen

Workshopleider: ds. Peter Roosendaal, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Lelystad

Inhoud: Je hebt die avond thuis deur achter je dichtgetrokken en je mag achter de voordeur van een ander gezin komen. Kun je je tijdens een huisbezoek wel met de opvoeding bemoeien? Hoe breng je het omgaan met kinderen ter sprake? Misschien heb je zelf al moeite genoeg om je kroost in bedwang te houden. Kun je anderen dan wel advies geven over zoiets lastigs als opvoeden? Welke onderwerpen breng je ter sprake? En hoe doe je dat als de kinderen erbij zitten? In deze workshop delen we ervaringen en reiken we elkaar handvatten aan.

Deze workshop wordt alleen tijdens de tweede workshopronde aangeboden.

6. Een huis met een kruis: Als de opvoeding ontspoort

Workshopleider: Nico van der Voet, studentenpastor en docent pastoraat aan de Christelijke Hogeschool Ede.

Inhoud: De opvoeding kan ontsporen doordat ouders (soms met de beste bedoelingen) fouten maken. Soms is er niet eens sprake van beste bedoelingen, maar doen ouders hun kinderen willens en wetens te kort. Dat zien ze dan achteraf, of een van de ouders ziet dat in. Hoe ga je daarmee om in gesprek met de ouders? Vergeeft God ook opvoedingsfouten?

Deze workshop wordt alleen tijdens de eerste workshopronde aangeboden.

7. Een huis met een kruis: een kind dat een andere weg gaat

Workshopleider: Ds. W.C. Polinder, predikant hervormde gemeente van Putten.

Inhoud: Iedere christenouder hoopt dat zijn kind bij het ouder worden de Heere steeds meer zal liefhebben en dienen. De praktijk is dat sommige ouders een of meer kinderen zien afdwalen en afhaken. Vaak heel geleidelijk, soms heel plotseling. Bij deze ouders leven veel vragen. Wat hebben wij verkeerd gedaan in onze opvoeding? Hebben we ze tevergeefs ten doop gehouden? In deze workshop gaan we met elkaar in gesprek over hoe we deze ouders pastoraal kunnen begeleiden.

Deze workshop wordt alleen tijdens de tweede workshopronde aangeboden.

8. Hoe kom je in alle huizen binnen?

Workshopleider: Margreet van den Berg, gezinswerker bij het LCJ

Inhoud: Alle ouders bereiken. Waarom zou je dat willen en hoe krijg je dat voor elkaar? Als je als kerk iets organiseert, komen daar vooral de betrokken ouders op af. Het kofferproject is een van de mogelijkheden om bij veel meer gezinnen binnen te komen. Met een opvoedkoffer bij een gezin met een kind in een bepaalde leeftijd. Met een echtscheidings- of troostkoffer in heel specifieke situaties. Uit diverse gemeenten blijkt dat bijna alle ouders waardering hebben voor deze combinatie van persoonlijke aandacht en een koffer vol materialen die helpen om de christelijke opvoeding handen en voeten te geven.

Deze workshop wordt alleen tijdens de tweede workshopronde aangeboden.

9. Heilige huizen toerusten vanaf de doop

Workshopleider: Ingrid Plantinga, theologe en auteur van een nieuwe opvoedcursus.

Inhoud: Met geloofsopvoeding kun je niet vroeg genoeg beginnen. Aandacht voor geloven in de eerste levensjaren is zelfs heel belangrijk. De doop is dan ook een prachtig moment om de ondersteuning in de geloofsopvoeding te starten. Bijvoorbeeld door het organiseren van opvoedcursus kun je jonge ouders op weg helpen. Ingrid heeft hier samen met de CGJO materiaal voor ontwikkeld.

In deze workshop denk je na over hoe je de doop als startpunt voor geloofsopvoeding onder de aandacht kunt brengen in de gemeente en hoe je er concreet mee aan de slag kunt.

Deze workshop wordt alleen tijdens de eerste workshopronde aangeboden.

10. Ouders van nu in heilige huizen

Workshopleiders: Anko Oussoren, gemeenteadviseur bij het Praktijkcentrum

Inhoud: Opvoeden is een behoorlijke uitdaging. Het lijkt vandaag zelfs moeilijker dan ooit. Ouders kunnen zich nog een maatschappij zonder internet voorstellen, maar voor hun kinderen is internet vanzelfsprekend. De speeltuin is een digitaal pretpark geworden. Ouders staan voor behoorlijk wat uitdagingen. Wat typeert hen als opvoeders? Kunnen ze teruggrijpen op wat ze gezien hebben bij hun eigen ouders? Welke consequenties heeft dit voor het ondersteunen van de huidige generatie ouders?

Deze workshop wordt alleen tijdens de tweede workshopronde aangeboden.


Info | Programma | Lezingen | Workshops | Kosten | Route | Contact | Aanmelden

Geloof in het gezin organiseert dit symposium in samenwerking met: