Programma

Tijd Onderdeel
15:00 Inloop
15:30 Welkom en opening door Kasper van Helden
15:50 Hoofdlezing 1

Deellezing 1
Geloofsopvoeding en prediking vanuit het perspectief van de ouder
Dr. Danielle van de Koot-Dees

Deellezing 2
Prediking en geloofsopvoeding vanuit het perspectief van de predikant
Prof. dr. M.J. Kater

16:40 Workshopronde 1
17:40 Maaltijd
18:40 Opening avondprogramma
18:50 Hoofdlezing 2 – Opvoeding en pastoraat – Laurens Snoek
19:30 Workshopronde 2
20:30 Ontmoeting met koffie en thee

Info | Programma | Lezingen | Workshops | Kosten | Route | Contact | Aanmelden

Geloof in het gezin organiseert dit symposium in samenwerking met: