Lezingen

Hoofdlezing 1 - Geloofsopvoeding en prediking

Deellezing 1 - Geloofsopvoeding en prediking vanuit het perspectief van de ouders
Dr. Daniëlle van de Koot-Dees

Opvoeders geven aan dat ze behoefte hebben aan aandacht voor geloofsopvoeding in de prediking. Waar hebben ze dan precies behoefte aan? Is het mogelijk om hier in een preek op in te gaan, te midden van gemeenteleden voor wie dit thema minder belangrijk of zelfs pijnlijk is? Danielle van de Koot bespreekt de (on)mogelijkheden van het spreken over geloofsopvoeding in een preek.

Danielle van de Koot-Dees is docent onderzoeksmethoden in de masters en doet onderzoek naar samenwerking met ouders bij het lectoraat Jeugd & Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede. Zij promoveerde in 2013 op een onderzoek naar de geloofsopvoeding van jonge kinderen in protestants-christelijke, Amsterdamse gezinnen.

Deellezing 2 - Prediking en geloofsopvoeding vanuit het perspectief van de predikant
Prof. dr. M.J. Kater

Is de eredienst wel zo geschikt om ouders toe te rusten in de geloofsopvoeding? Hoe kun je als predikant in een eredienst geloofsopvoeding aandacht geven? Richt je je op kennisoverdracht of wil je een levenswijze aanleren? Hoe spreek je over opvoeden terwijl de kinderen erbij zijn? Wat zijn de voor- en nadelen van themadiensten over geloofsopvoeding? Deze en andere vragen hoopt prof. dr. M.J. Kater te beantwoorden in zijn lezing.

Hij verdedigt de stelling: ‘Geloofsopvoeding is niet zomaar een onderwerp tijdens de eredienst, maar moet in elke eredienst daadwerkelijk plaats vinden.’

Prof. dr. M.J. Kater is hoogleraar praktische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Hoofdlezing 2 - Opvoeding en pastoraat – Laurens Snoek

Opvoedvragen beantwoorden, kún je dat als pastor en kun je dat máken? Wat verwachten ouders eigenlijk en wat voor soort vragen zijn daarbij helpend? Valt er wel iets te helpen? Of vragen zulke ouders vooral aandacht voor zichzelf? Vanuit verschillende invalshoeken zoeken we naar het perspectief en de mogelijkheden voor de pastor die opvoeders wil steunen. Daarvoor heeft de pastor inzicht nodig in kinderen en jongeren, in hun relatie met hun ouders en vooral in zijn eigen hart en verhouding met God. Herders gevraagd die zelf schaap blijven!

Laurens Snoek is docent catechetiek aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en lerarenopleider aan de Christelijke Hogeschool Ede


Info | Programma | Lezingen | Workshops | Kosten | Route | Contact | Aanmelden

Geloof in het gezin organiseert dit symposium in samenwerking met: