Kosten

De kosten voor deelname aan het symposium zijn € 25,00 per persoon.

Daarin is het volgende begrepen:

  1. Deelname aan het symposium
  2. Een warme maaltijd

Wanneer u een deel van het programma bijwoont blijven de kosten gelijk.

Bij eventuele verhindering van deelname aan het symposium na aanmelding zijn deze voorwaarden van toepassing.

Voorwaarden

Annuleren voor het symposium kan door een e-mail te sturen naar info@geloofinhetgezin.nl.

1) De deelnemer kan kosteloos annuleren tot 14 dagen (tot woensdag 16 januari) voor aanvang van het symposium.

2) Bij annulering binnen 14 dagen voor de aanvangsdatum van het symposium is de deelnemer het volledige bedrag verschuldigd.

3) Indien er een overmachtssituatie heeft plaatsgevonden kan dit per mail vermeld worden en kan naar oordeel van Geloof in het gezin het bedrag geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden. Het afzeggen door ziekte valt ook onder de term annulering.

4) Deelnemers mogen zich laten vertegenwoordigen door een vervanger.


Info | Programma | Lezingen | Workshops | Kosten | Route | Contact | Aanmelden

Geloof in het gezin organiseert dit symposium in samenwerking met: