Symposium

Opvoedvragen beantwoorden, kún je dat als pastor en kun je dat máken? Hoe kun je als predikant in een eredienst aan geloofsopvoeding aandacht geven? Wat typeert de huidige generatie ouders? Hoe ga je in gesprek als de opvoeding ontspoort? Hoe rust je ouders toe vanaf het doopgesprek? Hoe sluit je in prediking en pastoraat aan bij de belevingswereld van ouders en hun kinderen?

Gezinnen als heilige huizen waarin de bewoners zich toewijden aan de hemelse Vader, hoe mooi is dat: ouders die wandelen met God, hun kinderen hierin voor gaan en zich hierin gesteund weten door hun kerk. Echter, in de praktijk is het heiligen van onze huizen vaak een zoektocht en worsteling. Hoe kan de kerk ouders dienen in het heiligen van hun huis? Hoe kunnen prediking en pastoraat ouders helpen bij de geloofsopvoeding? Deze vragen staan centraal tijdens dit symposium.

Op D.V. woensdag 30 januari organiseert Geloof in het gezin* samen met de Theologische Universiteit Apeldoorn en de Christelijke Hogeschool Ede een symposium onder de titel Heilige Huizen. Dr. Danielle van de Koot-Dees en prof. dr. M.J. Kater zullen lezingen verzorgen over geloofsopvoeding en prediking. Laurens Snoek zal spreken over opvoeding en pastoraat. Daarnaast is er een ruim aanbod van diverse workshops.

Het symposium duurt van 15:00 tot 21:00 uur en vindt plaats in het gebouw van de Christelijke Hogeschol Ede. Het is mogelijk om een deel van het symposium bij te wonen.

Tijdens dit symposium worden predikanten, ouderlingen, diakenen, pastoraal medewerkers, bezoekbroeders en -zusters, kringleiders, catecheten, ouders en overige geïnteresseerden toegerust en bemoedigd om ouders te ondersteunen in de geloofsopvoeding van hun kinderen.


*Geloof in het gezin is een project van de Christelijke Gereformeerde Kerken om ouders en kerken te ondersteunen in de christelijke opvoeding; een samenwerking van CGJO, LCJ, Deputaten Kerkjeugd en Onderwijs, Mannenbond CGK en CGK-Vrouw

Info | Programma | Lezingen | Workshops | Kosten | Route | Contact | Aanmelden

Geloof in het gezin organiseert dit symposium in samenwerking met: