Samenwerkingsprojecten
Geloof in het gezin

In 2013 heeft de generale synode deputaten de opdracht gegeven om de opvoedingsondersteuning verder uit te werken. Dit heeft geresulteerd in het project ‘Geloof in het gezin’. Aan de grondslag van dit project ligt de samenwerking van Deputaten Kerkjeugd en Onderwijs, de beide jeugdwerkorganisaties en de Mannen- en Vrouwenbond.  Voor het gezamenlijke project ‘Geloof in het gezin’ is een stuurgroep in het leven geroepen. De stuurgroep bestond uit een afvaardiging van Deputaten Kerkjeugd en Onderwijs (3), CGJO (1), LCJ (1), Mannenbond (1) en CGK-Vrouw (1). De stuurgroep vergaderde drie of vier keer per jaar.

De opdracht die de bonden kregen was algemeen: ouders en kerkenraden toe te rusten op het gebied van opvoeding. De projectleiders kregen de taak het project op te zetten en uit te voeren. Er is destijds een brede behoeftepeiling gedaan en onderzoek naar samenwerking met andere partijen. Na het ontwikkelen van visie, beleid en projectplannen zijn er mooie producten en diensten opgeleverd.

Platform geloof in het gezin

Het online opvoedplein bracht vraag en aanbod samen. We zijn in contact geweest met diverse organisaties. Deze organisaties hebben in de afgelopen 8 jaar hun materiaal met een grote groep willen delen. Daarnaast ontwikkelden de jeugdwerkorganisaties CGJO/LCJ structureel content voor deze doelgroep. Op deze manier was er veel te ontdekken en is het platform continu in ontwikkeling geweest.

Magazine

Bij de lancering van het platform hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen! Dit magazine is aan alle ouders binnen de CGK aangeboden. 


Symposium Heilige Huizen

Geloof in het gezin organiseerde samen met de Theologische Universiteit Apeldoorn en de Christelijke Hogeschool Ede een symposium onder de titel: ‘Heilige huizen’. Prof. Dr. M.J. Kater verzorgde een lezing over geloofsopvoeding & prediking. Dr. Daniëlle van de Koot-Dees sprak over geloofsopvoeding en prediking vanuit het perspectief van de ouders. Afsluitend sprak Laurens Snoek over opvoeding & pastoraat. Daarnaast was er een ruim aanbod van workshops.

Tijdens dit symposium werden predikanten, ouderlingen, diakenen, pastoraal medewerkers, bezoekbroeders en -zusters, kringleiders, catecheten en overige geïnteresseerden toegerust en bemoedigd om ouders te ondersteunen in de geloofsopvoeding van hun kinderen.

Doopbox

Geloof in het gezin heeft, in samenwerking met diverse partijen, een doopbox samengesteld. Op deze manier wilden we ouders inspireren tot een christelijke opvoeding. Met een mix van bezinning en praktische handvatten lieten we hen kennismaken met mooie materialen. De inhoud van de doopbox was gelinkt aan de zes thema’s waar Geloof in het gezin ook op het online opvoedplein mee werkt: bidden, bijbellezen, christelijke feestdagen, dagelijks leven, in gesprek en mijlpalen.

Gespreksbijbel

Rond de verschijning van de HSV-Jongerenbijbel hebben medewerkers en belangstellenden van deze Bijbel gevraagd of er een variant op kan verschijnen die speciaal gericht is op jonge kinderen. Vanuit dit initiatief is de Gespreksbijbel ontstaan. Vanuit Geloof in het gezin hebben medewerkers meegeschreven aan deze uitgave.

De Gespreksbijbel helpt gezinnen bij het regelmatig lezen van de Bijbel en het spreken met kinderen over de Bijbeltekst. De uitgave bevat de volledige tekst van de Herziene Statenvertaling. In ieder hoofdstuk staan een leesprikkel, een gespreksonderwerp en een stukje uitleg om samen over te praten. Ieder Bijbelboek bevat kleurenillustraties en foto's. Achter in de Gespreksbijbel zijn diverse opdrachtjes opgenomen om als gezin samen te doen.

Bewustwording

In verschillende (christelijke) media verschenen vanuit de medewerkers van Geloof in het gezin artikelen en columns rondom het thema geloofsopvoeding. Een structurele plaats hadden we in het blad De Wekker. Daarnaast waren we aanwezig op landelijke dagen, synodes en bij diverse kenniskringen.