LCJ projecten
binnen Geloof in het gezin

De projecten die de LCJ heeft gerealiseerd in de afgelopen twee periodes van vier jaar.

Project bereik 90 gemeenten

De synode heeft in 2016 de opdracht gegeven om met het project Geloof in het Gezin alle CGK gemeenten te bereiken. De gemeenten zijn verdeeld over de jeugdwerkorganisaties, zodat er per organisatie ongeveer 90 gemeenten bereikt moeten worden.

In de afgelopen 8 jaar is het LCJ, vaak meerdere keren, in 72 gemeentes geweest om ouders en kerkenraden te inspireren en toe te rusten op het gebied van geloofsopvoeding.

Het LCJ heeft 12 toerustingsavonden ontwikkeld rondom verschillende thema’s:

 • Met je kind in gesprek over geloof
 • Bidden en zingen in het gezin
 • Leren bijbellezen
 • Leren bidden
 • Godsbeeld
 • De doop - een leven lang hoop (inter-generatieve avond)
 • Opvoeden met psalm 78
 • Altijd online?!
 • Een goed gevoel, een goed geweten
 • Liefdestalen
 • Onvoorwaardelijke liefde
 • Verdriet in jonge levens

Ontmoetingsmomenten voor ouders en digitaal aanbod opvoedthema’s

Op diverse manieren heeft het LCJ via verschillende kanalen de opvoedthema’s onder de aandacht gebracht. Ontmoeting, elkaar spreken, ondersteunen en bezinning kenmerken de verschillende samenkomsten. Omdat niet alle ouders in de gelegenheid zijn om naar samenkomsten te komen, heeft het LCJ steeds geïnvesteerd in live-uitzendingen, opnames en het online beschikbaar stellen van de content.

Toerustingspakket ambtsdragers rondom De Doop

God geeft ons de sacramenten om, door het gebruik ervan, de belofte van het Evangelie te verzegelen en te doen verstaan. Het LCJ heeft ambtsdragers (o.a. middels een brochure) een handreiking geboden om ouders te helpen deze rijkdom van de doop voor zichzelf en hun kind(eren) dieper te verstaan.

Online cursus Kind en Geloof

In twintig filmpjes nemen zes sprekers je mee langs allerlei aspecten rondom het thema ‘Kind en geloof’. De tekst voor deze filmpjes zijn een korte weergave van de boekjes uit de serie ‘Kind en geloof’.

De sprekers brengen in de filmpjes kort de kern van de hoofdstukken naar voren. Bij de filmpjes worden ook gespreksvragen, een tip/doe-opdracht en een passend Bijbelgedeelte aangereikt. Op die manier kan de serie als zelfcursus of in groepsverband worden ingezet.

https://www.goedinvorm.nu/leeromgeving/kind-en-geloof

Uitgave digitale magazines met hulpmiddelen

Opvoeders op een laagdrempelige en toegankelijke wijze toerusten door middel van een thematisch digitaal magazine.

 • Bijbellezen (vanaf maart 2023 beschikbaar)
 • Bidden
  • Handreiking -12 ‘Bidden’
  • Gebedshand

Opvoedondersteuning in coronatijd

In coronatijd heef het LCJ, vanuit o.a. de projectgelden van Geloof in het gezin, een online platform (www.kerkengezin.online) opgericht waar ouders en kerken ondersteunt werden in de geloofsopvoeding. Omdat het in deze periode niet mogelijk was om direct in de gemeenten aanwezig te zijn (project 90 gemeenten) is er voor gekozen om ouders en kerkenraden online te ondersteunen.

Door content, tips, activiteiten, materiaal en verwerking samen te brengen op een platform werd de geloofsopvoeding in tijden van crisis online ondersteund. Speciaal ontwikkelde toerustingscontent in deze periode waren: