Gefeliciteerd, je bent gedoopt! (recensie)

26 september
Geloof in het gezin
​Dit fraai uitgegeven boekje is een goed hulpmiddel voor regelmatige geloofsgesprekken met jonge kinderen over de doop. Wie de titel te frivool vindt, zal bij het lezen van de inhoud ook hier en daar de wenkbrauwen weleens fronsen.

Maar die fronsende lezer hoort niet bij de doelgroep die de schrijfster van dit boekje voor ogen had. Zij heeft een serieuze en geslaagde poging gedaan om voor kinderen van 1 t/m 12 jaar de diepe betekenis van verbond en doop te verwoorden. Daarbij is zij het niet uit de weg gegaan om ook de ernst van de zonde en de weerstand tegen genade te benoemen in kindertaal.

Waardevol is ook de achter in het boekje opgenomen vertolking van het doopformulier voor kinderen. De opzet om jaarlijks een doopdag te vieren met cadeautje zal niet iedereen aanspreken. Tegelijkertijd zorgt deze opzet er wel voor dat ouders van jonge kinderen geholpen worden om steeds opnieuw en met toenemende diepgang met hun kind over de doop te spreken.

N.a.v. Annemarie van Heijningen-Steenbergen, Gefeliciteerd, je bent gedoopt! Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 2016, € 14,90, 133 pagina’s, ISBN 978 90 239 7068 2

Deze recensie verscheen eerder in De Wekker, het officiële landelijke blad van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Zie ook www.dewekker.com.

Geloof in het gezin

Geloof in het gezin wil ouders en kerken inspireren en ondersteunen bij de christelijke opvoeding. Het LCJ en de CGJO zetten zich daarvoor in en schrijven voor deze website artikelen, blogs en materialen.

Tags
In gesprek
0-3 jaar
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!