“Kinderen leren er niets van als we hun moeilijkheden oplossen”

18 februari
CGJO
Coaching is populair. Maar kunnen we hier ook iets mee in (geloofs)opvoeding? Jeugdwerkadviseur Kasper stelde die vraag aan kinder- en opvoedcoach Corien Rietberg.

Coachend opvoeden, wat moet ik me daarbij voorstellen?

“Een coach loopt met iemand op, met als doel dat iemand groeit in zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfsturing en daardoor een goed zelfbeeld ontwikkelt. Het belangrijkste dat ik (mijn) kinderen mee wil geven, is dat ze Jezus leren kennen en een relatie met Hem aangaan. Daarnaast wil ik graag dat ze worden zoals God hen heeft bedoeld: heel en vrij. Coachend opvoeden helpt bij het groeien in heelheid en vrijheid.

Toen ik mijn kinderen leerde fietsen, gingen ze eerst bij mij achter op de fiets: ik deed ze voor hoe het moest. Daarna liet ik ze naast me fietsen, ik gaf uitleg over de regels en gevaren en als het nodig was, greep ik het kind in de kraag. De derde stap was dat ik het kind voor me liet fietsen en ik op afstand indien nodig instructies gaf. Daarna komt het moment waarop je tegen het kind zegt: “Ik denk dat je het alleen kunt.” En dan fietst het kind zonder jou naar school. Het coachen is erop gericht dat je kinderen zelf verantwoorde keuzes leren maken.

Door samen met je kind te oefenen werk je aan zelfstandigheid. Door het kind voor je te laten fietsen, leert het zelf beslissingen te nemen. En uiteindelijk kan het kind het zelfstandig, een enorme boost voor het zelfbeeld en zelfvertrouwen. Deze aanpak kun je op veel levensterreinen toepassen, door niet voor je kinderen te beslissen of op te lossen, maar door middel van voordoen en vragen stellen hen zelf oplossingen te laten vinden.”

Hoe moeten ouders dat dan aanpakken?

“Coaching bestaat uit twee belangrijke onderdelen: bevestigen en vragen stellen. Bevestiging geven is erkenning geven voor hun gevoel en zien en benoemen wat ze zelf kunnen. Als het gaat om vragen stellen, zijn de volgende drie basisvragen belangrijk: 1. Wat wil je bereiken? 2. Hoe ga je dat doen? 3. Wat heb je daarvoor nodig?

Een keer kwam onze zoon helemaal van de kaart thuis: hij had ruzie met zijn beste vriend. Ik had het toen als een curlingouder het voor hem op kunnen lossen door gelijk de telefoon te pakken en het uit te leggen aan de vriend of zijn moeder. Daar leert mijn zoon echter niets van. Hij leert er veel meer van als ik met hem nadenk over een oplossing. Als eerste heb ik hem erkenning gegeven: “Wat is dat rot zeg, ruzie met je beste vriend!” Vervolgens heb ik hem gevraagd: “Wat zou je willen?” Zijn antwoord was: “Dat het weer goed komt.” Mijn reactie was: “Dat snap ik. Hoe zou je het weer goed kunnen maken?” “Door met elkaar te praten.” Ik: “Ja, dat is heel goed idee! Hoe ga je dat doen?” Hij: “Nou door net als jij, te zeggen, ‘ik heb het gevoel dat…’ .” Vervolgens bedenken we samen hoe hij dat gesprek met zijn vriend zou kunnen aanpakken. Tot slot vraag ik: “Kun je hiermee verder? Heb je nog iets nodig?” Waarop hij denkt dat het wel gaat lukken zo. Door het zo aan te pakken, is zijn zelfvertrouwen gegroeid en kan hij in het vervolg zelfstandiger een dergelijke situatie oplossen. Ik vind die uitspraak van Pippi Langkous altijd zo leuk: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan…””

Wat kunnen we in de geloofsopvoeding leren van de coachende werkwijze?

“Jezus omgang met zijn leerlingen lijkt heel veel op coaching. Eerst nam Hij zijn discipelen achter op de fiets overal mee naartoe. Daarna stuurt Hij ze erop uit om het zelf te doen. Hij neemt ze bij de hand en als ze fouten maken, helpt Hij hen ze ervan te leren.

Het gebeurde een keer dat mijn zoon me observeerde terwijl ik hardop aan het bidden was, zonder dat ik het in de gaten had. Daarna zei hij: “Mam, het geloof is echt voor jou, hè?” Wanneer kinderen zien wat het geloof voor jou betekent, willen ze dat graag ook. Zoals de leerlingen aan Jezus vragen: “Leer ons bidden,” zo kunnen onze kinderen gaan vragen: “Wil je me leren stille tijd te houden?” Als zo’n vraag komt, ga het dan niet voor hen uitkauwen, maar stel ze vragen, zoals: “Hoe ga jij Jezus beter leren kennen? Wat heb je daarbij nodig?”

Als het gaat over geloofsopvoeding vind ik 1 Thessalonicenzen 2:8 een prachtige tekst: ‘We zijn u tegemoet getreden met een voedster die haar kinderen koestert. In die gezindheid, vol liefde voor u, waren we niet alleen bereid om u te laten delen in Gods evangelie, maar ook in ons eigen leven. Zo dierbaar was u ons geworden.’”

Tekst: Kasper van Helden

Corien Rietberg (1968) is 25 jaar professioneel jeugdwerker geweest, auteur van het ‘Handboek voor kinder- en jeugdpastoraat’. Een paar jaar terug deed ze de opleiding tot kinder- en opvoedcoach. Nu werkt ze vanuit haar onderneming Zorg voor jongeren als trainer, coach en schrijver van methodes. Corien Rietberg is getrouwd met Harry en moeder van Joyce (19) en Rowan (18)

CGJO

De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie is één van de twee jeugdwerkorganisaties binnen de CGK. De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.

Tags
Zelfstandig
Communicatie
In gesprek
4-7 jaar
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!