Gezinsmoment - Je lichaam is een kostbaar geschenk

19 september
CGJO
Het is belangrijk om onze kinderen te leren dat het lichaam een kostbaar geschenk van God is. Omdat het zo kostbaar is moeten we dus zuinig met ons lichaam en dat van anderen omgaan.

Waarden en normen over ons lichaam geven we vaak heel terloops mee in de dagelijkse praktijk van de opvoeding. Daarnaast kan het goed zijn om eens wat uitgebreider stil te staan bij dit onderwerp. Dit gezinsmoment biedt een aantal werkvormen die hierbij kunnen helpen. Door het thema lichaam te bespreken in een positieve en veilige sfeer, helpen ouders kinderen het opbouwen van een positief zelfbeeld.Kinderen met een positief zelfbeeld kunnen beter hun wensen en grenzen aangeven.

Download het gezinsmoment

Doel: Met kinderen in gesprek gaan over zuinig omgaan met je eigen lichaam en dat van een ander.
Doelgroep: Gezinnen met kinderen van 4 tot 9 jaar.

CGJO

De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie is één van de twee jeugdwerkorganisaties binnen de CGK. De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.

Tags
Grenzen
Seksualiteit
Identiteit
Zelfbeeld
Gezinsmoment
Omgangsvormen
In gesprek
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!