CGK
Opvoedondersteuning

Projectinformatie periode 2014-2022

Lees verder

Bidden

Samen bidden als gezin, je kind leren bidden, bidden op vaste tijden en op bijzondere momenten.

Bijbellezen

Een eeuwenoud boek als leidraad voor het leven van jouw moderne kind? Dat is een uitdaging!

In Gesprek

Samen praat je over het leven, je geloof en waarden die je belangrijk vindt. Het gesprek is de basis voor geloofsopvoeding.

Mijlpalen

De doop van je kind, zijn verjaardag of voor het eerst naar school: allemaal mijlpalen in het leven van je kind. En God wil erbij zijn!

Christelijke feesten

Hoe vier je Advent of Hemelvaart in je eigen gezin? Hoe vier je de zondag of biddag? Gedenk, beleef en vier.

Dagelijks leven

In het leven van elke dag kom je als ouder voor heel wat vragen en uitdagingen te staan. Wat leef je je kind voor?

Samenwerking

Binnen het project Geloof in het gezin werkten de jeugdbonden van onze kerken, de CGJO en het LCJ, CGK Vrouw, de Mannenbond en de TUA samen onder leiding van deputaten KerkJeugd & Onderwijs.

Samenwerkingsprojecten

Binnen het project Geloof in het gezin werden een aantal projecten onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgevoerd

Concreet werd binnen een redactieraad gewerkt aan bewustwordingscampagnes onder ouders en kerken, onderzoek, onderhouden van het inspiratieplein, het organiseren van samenkomsten en het ontwikkelen van verschillende concrete producten.

Bekijk alle projecten

CGJO-projecten

Projecten die de CGJO heeft gerealiseerd in de afgelopen twee periodes van vier jaar.

Het CGJO was een van de uitvoerende partijen die met eigen ingediende projecten binnen haar achterban concreet werkte aan opvoedondersteuning. Van het geven van toerusting in de plaatselijke CGK gemeenten tot het ontwikkelen van een serie van 12 podcast.

Bekijk alle projecten

LCJ-projecten

Projecten die de LCJ heeft gerealiseerd in de afgelopen twee periodes van vier jaar.

Het LCJ was een van de uitvoerende partijen die met eigen ingediende projecten binnen haar achterban concreet werkte aan opvoedondersteuning. Van het organiseren van ontmoetingsmomenten, ontwikkelen van een dooppakket tot een digitale cursus Kind en Geloof.

Bekijk alle projecten

Opvoedportals

Het LCJ en de CGJO bieden via een eigen opvoedportaal materiaal, toerusting en diensten aan.

materiaal

Interactief met kinderen aan de slag met het Bijbelse kernbegrip ‘Vergeving’

cursus

Jouw huis, Gods thuis. Cursus geloofsopvoeding met inspirerende video’s.

Nieuws

Bekijk de uitgelichte nieuwsitems rondom verschillende thema’s van de geloofsopvoeding.

Hoe kies je een kinderbijbel?

Een kinderbijbel kan een goed hulpmiddel zijn bij de geloofsopvoeding.

Alleen in het Nederlands zijn al bijna 900 verschillende kinderbijbels uitgegeven. Hoe kies je uit dat aanbod een goede?

Heilige Huizen

Bekijk hier de lezingen van de ambtsdragersconferentie ‘Heilige Huizen’ vanuit Geloof in het gezin.