De waarde van je huwelijk aan je kind meegeven

Vroeger was trouwen vanzelfsprekend en samenwonen absoluut niet. Vandaag de dag is dat wel anders. Heel wat ouders van klasgenootjes van je kinderen wonen samen. Tieners in de gemeente vragen zich af wat eigenlijk het verschil is tussen samenwonen en trouwen. Ook echtscheidingen met al hun verdriet en gebrokenheid zijn een realiteit in ons leven en daarmee ook in de kerk. Op welke manier geef je de waarde van het huwelijk aan je kind mee?

Huwelijken in de Bijbel
Valt er vanuit de Bijbel iets te zeggen over het huwelijk? Een ding is zeker: het ging er anders aan toe dan nu. Er was geen sprake van verliefd worden of samen eropuit gaan om elkaar beter te leren kennen. Ouders gingen op zoek naar een geschikte vrouw voor hun zoon. Er werd onderhandeld over de te betalen bruidsschat en soms ging de vrouw daarna meteen naar haar schoonfamilie. Toch zijn juist deze bijbelverhalen goede aanknopingspunten om met je kind over het huwelijk te kunnen praten. Bedenk hoe het in die tijd zou zijn geweest. Zoek met elkaar de verschillen met nu. Deel wat jij mooi vindt in jullie huwelijk.

Vanaf het begin
In het scheppingsverhaal wordt al gesproken over het huwelijk, zonder dat het woord zelf gebruikt wordt. God schiep de mens naar Zijn beeld én Hij schiep hen mannelijk en vrouwelijk (Gen. 1:27). De mens is niet gemaakt om alleen te zijn (2:18), maar heeft iemand nodig om zijn leven mee te delen, iemand die hem aanvult en bij hem past (vers 20). Dit onderwerp is leuk om eens met je kinderen te bespreken: “Waarin vullen papa en mama elkaar aan?” Dat deze twee mensen een bijzondere relatie hebben, blijkt uit het feit dat een man zijn vader en moeder zal verlaten om zijn vrouw aan te hangen en samen tot één vlees te zijn (vers 24). Het huwelijk wordt gezien als een voor iedereen zichtbare relatie. De trouwring is hiervan een mooi voorbeeld: als teken dat je bij elkaar hoort, draag je een ring, voor iedereen zichtbaar.

Beeld voor de relatie met God
Het is bijzonder dat God juist het beeld van het huwelijk gebruikt voor de relatie met het volk Israël (OT) en later voor de relatie tussen Christus en de Gemeente (NT). God wil een intieme relatie met ons – mensen – aangaan, maar wij blijken dit heel moeilijk te vinden. Ondanks de ontrouw en afwijzing van de mensen, blijft God zoeken naar herstel van de relatie (Hos. 2:13-19). Het voorbeeld van Christus en de Gemeente laat zien hoe diep Zijn liefde voor de Gemeente is, maar geeft ook inzichten in hoe we zelf ons huwelijk kunnen vormgeven (Ef. 5:22-33). Mooie aanknopingspunten voor gesprek dus, zowel met je partner als in het gezin.

Je belooft – je sluit samen een verbond – dat je elkaar vast zult houden

Belofte voor de toekomst
Een veelgehoord argument is dat dit alles ook voor samenwonende stellen kan gelden. Wat is eigenlijk het verschil? Het is goed om nog even stil te staan bij het woord ‘verbond’. In onze cultuur wordt vaak over liefde of gevoelens als de basis van het huwelijk gesproken, maar gevoelens, je tot elkaar aangetrokken voelen, of het samen krijgen van kinderen vormen uiteindelijk geen solide basis. Die kan er wel liggen in de belofte die je elkaar doet. Bij een huwelijk beloof je van de ander te zullen houden, liefdevol te zullen zijn, zorgzaam en trouw, onder alle omstandigheden, tot “de dood jullie scheidt”. Het zijn als het ware afspraken die je maakt met het oog op de toekomst, zonder dat je precies weet hoe die eruit zal zien. Je belooft – je sluit samen een verbond – dat je elkaar vast zult houden. Daar ligt het cruciale verschil met samenwonen.

Wat geef je mee?
Het huwelijk als een roze wolk, waarbij na die ene spectaculaire dag je leven niet meer stuk kan, of juist een sceptisch beeld van relaties die zo makkelijk stukgaan? Misschien zit onze verlegenheid om over het huwelijk te praten wel in dit soort beelden die we in ons leven hebben opgedaan. Je wilt je kind een eerlijk beeld meegeven, maar misschien ben je wel onzeker over je eigen huwelijk. Welk beeld wil jij meegeven? Het mooie is dat het geloof beelden geeft die groter zijn dan onze werkelijkheid. Deze beelden gaan voorbij de grenzen van wat wel en niet mag rondom relaties en trouwen. Ik moest zelf denken aan het beeld van God Die een bruiloftsmaaltijd geeft. Het laat ons iets zien van een prachtige toekomst samen met Hem. Soms is een glimp daarvan zichtbaar in je eigen relatie.

Tips
Vier je trouwdag en de jubilea daaromheen samen met mensen die je lief zijn. Bak een taart en hang slingers op; bekijk samen jullie trouwfoto’s. Deel waarom jullie graag met elkaar wilden trouwden; vertel iets over jullie trouwtekst of de liederen die in de dienst werden gezongen. Je kunt het moment ook gebruiken om samen meer over liefde en trouw in de Bijbel te ontdekken.

‘Liefde is …’ Wie kent de cartoons niet? Bedenk met elkaar een aantal van deze uitspraken. Wat is liefde eigenlijk? Laat oudere kinderen de teksten bedenken, of pak je bijbel erbij om inspiratie op te doen; bijvoorbeeld 1 Korinthe 13:1-8 of Efeze 5:22-33. Jongere kinderen kun je laten tekenen of plaatjes laten zoeken. Het resultaat is leuk om op te hangen als dagelijkse herinnering aan jullie verbond.

Het huwelijk is een verbond, maar dat is best een moeilijk woord om uit te leggen. Bedenk samen eens welke soorten afspraken of beloften er allemaal zijn – tussen ouders en kind, met vriendjes, op school, et cetera. Het huwelijk is een afspraak waarbij je belooft voor elkaar te zorgen, zonder dat je weet wat er precies in de toekomst gaat gebeuren.

Dit artikel komt uit Jente magazine 27.

Jente

Jente is een christelijk magazine voor ouders. Of je jezelf nu protestant noemt of christen of evangelisch, uiteindelijk gaat het erom dat wij het verlangen delen om ons kind een stevige basis mee te geven: een levenshuis dat op de rots is gebouwd.

Alle leeftijden

'En anders krijg je straf!' Het resultaat of de inzet belonen? Budget-bio voor gezinnen Seksuele opvoeding Het perfectionisme van een moeder Vaderen mag weer Een bijzonder kind in het gezin Goed voorbeeld - Slecht voorbeeld Natuur Tekort Syndroom Tischa Neve over samenwerken Een kind met een handicap Spelen met leeftijdsgenootjes? Perfecte of echte ouders Vaststellen van ADHD? Vincenza La Porta over ruimte en regels in de opvoeding Onderhandelen over bedtijden? Maak goede afspraken De waarde van je huwelijk aan je kind meegeven Eetgrenzen voor mijn kind Vijf adoptiekinderen in één keer Een andere manier van denken Samen sterker: De rol van vaders en moeders in de opvoeding “Juf, mama is mijn gymtas vergeten” Gedragsproblemen? Op zoek naar de oorzaak Omgaan met ongeloof in de familie Modern Family - Een warm welkom voor het gezin van vandaag Een stap terug Help, m'n kind (wordt ge)pest! Opkomen voor jezelf of zorgen voor de ander? Vergeet de herbergzaamheid niet Stop maar in je spaarpot De 5 levensvragen van kinderen Ouders en de ene lijn Wat is goed – en wat nog fout – als de scheidslijn vervaagt? „Ik kan dat echt niet!” Muziek, een instrument voor jonge hersenen Baas in eigen huis Een vet probleem Een foto van je kind delen op sociale media: ja/nee? Dyslexie - "Ze vinden dat Margreet beter haar best moet doen" Wat als je kindermishandeling vermoedt? Kinderen en stress Linda Klein: "Opvoeden tot wereldburger" Jaarringen “Alles wat je doet is geloofsopvoeding” Zelfopoffering ‘God goot zijn tranen over mij uit’ Schipperen tussen werk en gezin