Wiebelen in de kerkbank

1 augustus
Jente
Als je kind een echte ‘wiebelaar’ is, kun je best weleens opzien tegen de wekelijkse kerkdienst. Je kind probeert echt een uur stil te zitten, maar het lukt gewoon niet. De geïrriteerde blikken en gefronste wenkbrauwen maken het er voor je kind – en de ouders – niet gemakkelijker op. Wat te doen?

Stilzitten is voor alle kinderen een uitdaging, maar voor sommige is het bijna onmogelijk. Soms komt dat door de onrust in henzelf. In andere gevallen zijn het de vele prikkels die onrust veroorzaken. Hoe het ook zij, gezellig als gezin naar de kerk kan dan behoorlijk stressvol zijn. Hoe kun je als ouders en gemeenteleden het best met deze situatie omgaan? Jantine Hoogerwerf, ambassadeur kinderen bij JOP:Houd rekening met deze kinderen, maar geef ze geen aparte behandeling. Het gaat er vooral om dat zij zich geaccepteerd voelen.

Ontroerd
De 11-jarige Nadia trekt tijdens de kerkdienst regelmatig de aandacht, doordat zij zich, zegt haar moeder, “een beetje anders gedraagt”. Steevast mee willen doen met de diakenen tijdens de collecte, bijvoorbeeld. Daarnaast niet stil kunnen zitten en soms rumoerig zijn. Tijdens de bonte avond van een gemeenteweekend wilde Nadia het lied Anders zingen van Make SomeNoiseKids. “Ze heeft ons nooit verteld waarom,” zegt haar moeder, “maar ze was er heel stellig over. Toen zij het oefende, liepen de tranen over mijn wangen. Ik bedacht dat dit hét moment was om aandacht en misschien ook wel hulp te vragen van de gemeente, omdat we soms tegen onze grenzen aan liepen. We wisten niet precies of en hoe mensen ons konden helpen, en dat heb ik dan ook eerlijk aangegeven toen ik haar lied introduceerde. Gewoon een beetje begrip doet al zo veel!”

Het was muisstil in de zaal toen Nadia zong:Ze zeggen wel:Je mag er zijn.”Maar anders-zijn dat voelt niet zo fijn en dat doet soms pijn. Haar kwetsbaarheid kwam echt binnen en ontroerde veel mensen.Na afloop kregen zowel Nadia als wij heel veel positieve reacties. Misschien dat het lied en de uitlegniet zozeer meer begrip opleverden, maarwel bekendheid en daardoor bij ons meer ontspanning rond Nadia’s gedrag. Mensen hebben snel hun oordeel klaar; geven gemakkelijk allerlei voordehand liggende tips als ze je tijdens de dienst zien ‘worstelen’ met je kind. Een luisterend oor helpt beter. Of zoals iemand me na een dienst met veel gedoe toevertrouwde: ‘Ik had zo met je te doen dat ik ter plekke voor je ging bidden!’ Dat doet enorm goed.

Opgelucht
“Het kan opluchten om het gedrag van je kind uit te leggen”, zegt Jantine. “Ouders voelen zich heel vervelend als hun kind niet stilzit tijdens de dienst. Wees als omstanders terughoudend in je commentaar. De impact van een opmerking kan groot zijn. Het is vast niet de bedoeling om mensen de kerk uit te jagen, maar het gebeurt wel. Soms willen kinderen zelf niet meer mee naar de kerk. Zij vinden het ook niet fijn als mensen hun ouders aanspreken op hun gedrag. Probeer juisteens iets te vinden waarvoor jeeen compliment kunt geven.”

“Als kerk vormen we samen het Lichaam van Christus”, onderstreept Jantine. “Dat zeggen we altijd wel mooi, maar in dit soort situatieskomt het erop aan. Zorg dat iedereen zich welkom voelt in de kerk. Bij de doop wordt aan de gemeente gevraagd de kinderen in haarmidden op te nemen. Zonder voorbehoud. Daar beloof je wel wat!

Blij kind
De kerkdienst is zoals hij is. Je kunt niet voor iedereen van alles aanpassen. Jantine: “Dat begrijpen kinderen heel goed. Soms zijn de prikkels wel groot. Voor kinderen met autisme helpt het als de muziek niet erg luid is en de verschillende onderdelen van de dienst met plaatjes worden aangegeven. Informeer ook eens bij de kinderen zelf of zij iets willen doen rondom de dienst. Misschien een powerpointpresentatie maken, de beamer bedienen of helpen bij de kindernevendienst. Dan voelen zij zich meer betrokken. Deze kinderen hebben zeker iets te bieden. Hoogbegaafde kinderen stellen moeilijke vragen, maar zetten daarmee ook volwassenen aan het denken. Kinderen met autisme hebben een scherp oog voor detail en ADHD’ers zijn heel creatief in het bedenken van oplossingen. Toch gaat het er in de gemeente niet om wat iemand te bieden heeft. Ook al doe je niets, toch ben je welkom en van waarde, want de kerk is de plek van God.”

Tips voor ouders van wiebelaars? Jantine vermoedt dat zij zelf het best weten wat ze moeten doen. “Maak je vooral niet te druk”, zegt ze. “Dat maakt het probleem alleen maar groter. Praat erover met andere ouders, zo’n gesprekgeeft herkenning.” Nadia’s moeder kan af en toe haar dochter bij iemand anders laten zitten. “Zo kunnen wij de hele preek beluisteren en na afloop komt er een blij kind terug.”

Christine Steenks

Jente

Jente is een christelijk magazine voor ouders. Of je jezelf nu protestant noemt of christen of evangelisch, uiteindelijk gaat het erom dat wij het verlangen delen om ons kind een stevige basis mee te geven: een levenshuis dat op de rots is gebouwd.

Tags
Kerk
Kerkdienst
Dagelijks leven
In gesprek
0-3 jaar
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!