Help, mijn puber is verliefd!

14 oktober
Terdege
Blozende wangen, gegiechel, geheimzinnig gedoe met de mobiel. Geen twijfel mogelijk: je puber is verliefd. Wat nu? Hoe begeleid je de verkering? Mag het vriendje of vriendinnetje direct over de vloer komen? Drie moeders over de perikelen van hun kroost.

Afspraken gemaakt
„Ik probeer in ieder geval openheid te creëren. Toen onze dochter (16) een vriendje had – het is inmiddels uit – informeerde ik af en toe hoe het met de verkering ging. En voordat ze verkering kreeg, heb ik het al wel met haar gehad over het krijgen van relaties, over zoenen, over strelen.

Ik heb het allemaal heel concreet benoemd en haar ook mijn eigen ervaring verteld.
Zelf had ik al jong verkering en dat vriendje ging op lichamelijk gebied verder dan ik zou willen, maar dat durfde ik toen niet te zeggen. Ik deed alsof ik het fijn vond. Het is niet uit de hand gelopen, maar het voelt niet goed. Ik houd onze kinderen dus ook voor dat het belangrijk is om zowel geestelijk als lichamelijk naar elkaar toe te groeien en daarbij rekening te houden met elkaar.
Toen ze verkering had, hebben we afspraken gemaakt over hoe vaak ze elkaar zouden zien. We spraken ook af dat ze niet lang samen op haar kamer mogen zitten.
Je moet de kat niet op het spek binden, toch? Als ze samen willen zijn, gaan ze maar een rondje lopen of fietsen.”

Esmee, moeder van drie kinderen

Iets heel natuurlijks
„Onze zoon (15) is een echte meidenversierder. Hij brengt veel harten op hol en hij geniet van alle aandacht die hij krijgt. Verkering is er niet bij. Het is allemaal erg los-vast. Heel anders dan bij ons vroeger. Tegen mij zegt hij er niet veel over. Wij hebben geen speciale leeftijd voor een vaste verkering.
Ik zou het geen probleem vinden als hij al verkering had. Dat zou in ieder geval veel beter zijn dan al dat los-vaste gedoe. Ik weet echt niet met hoeveel meisjes hij al heeft gezoend. Ik spreek hem er echt wel op aan, maar ik heb niet het idee dat dat landt. Hij ziet geen kwaad in zijn manier van omgaan met meisjes.
Als het eenmaal zover is dat hij met een meisje thuiskomt, vind ik het niet erg om een ‘vreemde’ over de vloer te krijgen. Ik zie het als iets heel natuurlijks. Je hoopt als ouders toch dat je kinderen trouwen?

Heidi, moeder van vier kinderen

Kerkelijk meelevend?
„Mijn man en ik kregen jong verkering (wij waren 16 en 17 jaar). Gelukkig zijn onze oudste kinderen (19 en 17) er niet zo vroeg bij. We hebben als regel gesteld dat ze 18 jaar moeten zijn voordat ze officieel verkering mogen hebben. Zijn ze 17 jaar en is het een serieuze kandidaat, dan staan we het oogluikend toe.
We hebben onze kinderen uitgelegd dat vroeg verkering krijgen niet handig is. Ze moeten dan nog zo lang met elkaar lopen voordat ze kunnen trouwen. Wat dat betreft is deze tijd wel heel anders dan toen wij 16 waren. Alles is zo gefocust op het lichamelijke.
Ik vind het prettig dat we in ons gezin open over deze zaken kunnen praten. Huwelijken die spaak lopen, zijn vaak te herleiden naar een verkeringstijd die niet soepel liep. Ik vind het best moeilijk dat onze kinderen zelf de verantwoordelijkheid over hun leven op zich gaan nemen.
Onze grootste zorg is of hun vriend of vriendin kerkelijk meelevend is. Je wilt je kinderen zo graag voor moeilijke dingen bewaren. Gelukkig mogen we ze steeds weer opdragen aan de hemelse Vader. Ik vind het een troost dat we mogen weten dat Hij alle dingen bestuurt.”

Jantine, moeder van vijf kinderen

Tips
  • Als ouders merken dat hun kind verliefd is, is het goed daar belangstelling voor te tonen. Dat hoort bij een goede seksuele opvoeding. Daarin leer je kinderen om te gaan met intieme gevoelens, net zoals je hen leert om te gaan met hun lichaam.
  • Wijs hen op aspecten waar ze zelf niet op komen: „Wat vind je zo leuk aan die jongen?”
  • Meeleven en je verplaatsen in de puber is net zo belangrijk.
  • Soms is correctie nodig. Het is redelijk om paal en perk te stellen aan bijvoorbeeld de tijd dat ze elkaar zien.
Bron: In de puberteit, uitg. Groen, Heerenveen
Terdege

Terdege is een reformatorisch familieblad waarin ook over opvoeding wordt geschreven.

Tags
Pubers
Verliefd
Relatie
Verkering
Dagelijks leven
In gesprek
13-16 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!