“Daar wordt ze hard van!”

9 november
Wijzer in hechting
“Daar wordt ze hard van!” Achter dat argument schuilen nog steeds teveel ouders wanneer ze niet weten om te gaan met het huilen van hun kind, of de pijn die hun kind voelt. In een tijd dat meer en meer bekend wordt dat fijngevoeligheid van ouders naar kinderen van groot belang is voor de ouder-kind hechting en daarmee ook voor een algehele gezonde ontwikkeling van het kind, komt het boek ‘Ik houd je vast’ op het juiste moment. Annette Bakker helpt je met haar boek ‘Ik houd je vast’ om de prioriteiten in de zorg voor je baby te ontdekken. Alle (aanstaande) ouders zouden dit boek moeten lezen. Zeker ouders die zelf met harde hand zijn grootgebracht! Deze ‘way of thinking’ en aanmoediging om te voelen is van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van je kind, maar ook vormend voor je eigen leven.

Vanuit de visie dat een mens is gemaakt voor verbinding met anderen, beschrijft Annette Bakker een manier om relaties te koesteren temidden van hectische omstandigheden. ‘Ik houd je vast’ is een verhaal van een moeder en christen die samen met haar man hun premature baby het beste gaf wat ze te bieden hadden: zichzelf. Buidelen in een tijd tussen verdriet en puur geluk. Zowel het belang van buidelen als de ervaring ervan vindt door het boek heen verdieping.

Het boek schetst een hoopvol beeld van relaties in het algemeen, en specifiek van - zoals ze het zelf noemt - ontwikkelingsgerichte zorg, ten tijde van ingrijpende omstandigheden. Belangrijke momenten in deze zorg worden beschreven. Zoals de eerste intieme ontmoeting, huid-op-huid contact, het achterlaten van een prematuur kindje in het ziekenhuis, het kolven, het zoeken van oppas en het eindelijk naar huis mogen.

Gaandeweg passeren heel wat thema’s die het welbevinden van de baby raken, de revue. In begrijpelijke taal beschrijft Annette hoe het buidelen een positief effect heeft op de hechting en het sociale brein. En hoe je je kindje beter leert kennen. Ze gaat geen onderwerpen uit de weg. Van generatiekloof tot omgaan met huilende baby’s, in begrijpelijke taal vinden deze onderwerpen hun weg in dit boek. Door alle ervaringen en tips heen, geeft het boek een compleet beeld van sensitieve, invoelende zorg in de eerste maanden van een kinderleven.

‘Ik houd je vast’ is een evenwichtige tekst. De gevoelige beschrijving van ervaringen, aangevuld wordt met oplossingsrichtingen en vragen die je tot nadenken zetten, zorgen ervoor dat het boek aansluit op je eigen leven. Het boek is vormend. Het daagt je uit om te voelen en vanuit gevoel met een jonge baby om te gaan. Voor de wat rationele lezer zijn de teksten soms wellicht wat zoet. Of zegt dat iets over de uitdaging om meer invoelend op te voeden in plaats van rationeel?

Het boek is beschreven vanuit de ogen van een moeder uit een traditioneel gezin. De teksten zijn doortrokken van ervaring en deskundigheid. De kracht van het boek ligt hem wat mij betreft in het bouwen en behouden van hechte en gezonde relaties. En is daarmee geen one-fits-all handleiding. Maar veel meer een inspiratiebron, waardoor je zelf de waarde gaat inzien van aanraken.

Het boek zal zeker helpend zijn wanneer er sprake is van vroeggeboorte of andere ingrijpende gebeurtenissen rondom zwangerschap en bevalling. Maar ook wanneer alles goed verloopt, geeft dit boek gezonde inspiratie voor de opvoeding van een jonge baby.

Tekst: Eva van Meeuwen

Wijzer in hechting

Eva van Meeuwen is gespecialiseerd in gehechtheid tussen opvoeders en kinderen in de eerste 3 jaar. In 2013 richtte ze Wijzer in Hechting op. En naast het aansturen van de stichting Hechting begeleidt ze gezinnen en geeft ze trainingen en workshops.

Tags
Hechting
Dagelijks leven
0-3 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Ruimte door regels

Een kind zonder grenzen in de opvoeding heeft het niet getroffen. In dit boek maakt Sarina Brons duidelijk hoe belangrijk, veilig en waardevol het stellen van grenzen voor je kind is. Alle belangrijke elementen komen daarbij aan de orde, zoals belang, doel en uitwerking van grenzen, de moeite om grenzen te stellen en de verhouding tussen grenzen, liefde en verantwoordelijkheid.
Steeds met duidelijke uitleg, adviezen en tips. Door middel van prikkelende vragen in de tekst wil de auteur ouders daarnaast laten nadenken over hun eigen keuzes en oplossingen.
Ze bemoedigt ouders met haar visie dat grenzen je kind helpen om op een goede manier groot te worden.

Parenting Children Course

De Parenting Children Course is een plek voor ontmoeting, herkenning en inspiratie. Je praat samen met andere ouders over herkenbare uitdagingen en ontvangt handvatten, tips en nieuwe ideeën voor thuis. Want iedere ouder wil graag het beste voor zijn kind!

Loop je rond met vragen over opvoeding? Vraag je je af hoe jij je kinderen kunt stimuleren in hun ontwikkeling? Hoe je belangrijke waarden integreert in je opvoeding? Ben je op zoek naar een juiste balans tussen loslaten en grenzen stellen? Dan is Parenting Children Course echt iets voor jou! De cursus is voor ouders van 0 tot 10-jarigen. Het is voor iedere ouder, ongeacht burgerlijke staat, culturele achtergrond of levensovertuiging. De Parenting Children Course is gebaseerd op christelijke principes, maar is relevant voor zowel christelijke als niet-christelijke opvoeders.