Tips voor het vieren van Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag is een feest dat gemengde gevoelens kan oproepen. De Heere Jezus was als mens zo dichtbij. Iedereen kon Hem zien, Hem aanraken. En dan gaat Hij weg. Als dat alles is waar we met Hemelvaart aan denken, is het eerder een treurig gebeuren dan iets feestelijks. Daarom is het mooi om met je gezin verder te kijken. Dan ontdek je dat Hemelvaartsdag echt een feestdag is: de kroningsdag van onze Koning!

Wil je je kind leren dat de christelijke feesten verband met elkaar houden? Maak dan op Eerste Paasdag met elkaar een lang lint, met daarop de cijfers van 1 tot en met 50. Iedere dag streep je een cijfer weg. Te beginnen bij 1. Ben je bij de vijftig dan is het Pinksteren. Bij de veertig is het Hemelvaartsdag. Het werk van de Heere Jezus op aarde is helemaal klaar!

Het feest van Hemelvaart is niet alleen een feest om terug te kijken naar wat de Heere Jezus heeft gedaan, het feest geeft alle aanleiding om vooruit te kijken. Naar wat we verwachten: de wederkomst van de Heere Jezus op de wolken. Zoals Hij is weggegaan, zal Hij terugkomen.

Thuis kun je deze donderdag op allerlei manieren inhoud geven. Nieske Selles geeft in het boek “Vier het samen” veel suggesties voor het vieren van de christelijke feesten, oud en nieuw, doopdag, verjaardag en bid- en dankdag. Hieronder vind je drie verwerkingsvormen uit het genoemde boek.


Andere ideeën

 • Gezinsdagboek - Rode draad door de christelijke feesten. Dit boek van Ingrid Plantinga, Nieske Selles en Willemijn de Weerd biedt voor elk christelijk feest een aantal weken van voorbereiding en materiaal om het samen te vieren. Elke week bevat een uitgebreid gezinsmoment en vijf kortere themastukjes met vragen en creatieve opdrachten. Dit dagboek laat de grote lijn in de Bijbel duidelijk uitkomen.
 • “Een stroom van zegen – uitzien naar Hemelvaart, Pinksteren en de Wederkomst”. Dit boek biedt voor iedere dag in de week voorafgaand aan Hemelvaartsdag tot de week na Pinksteren (3 weken lang) een dagboekstukje met een bijbehorend Schriftgedeelte en gespreksvragen. In deze weken wordt steeds ingezoomd op een aspect van de hemelvaart van Christus, op het werk van de Heilige Geest en het verlangen van Gods Kerk naar Christus' wederkomst. Om de uitleg dicht bij de kinderen te brengen, is er iedere dag een symbool dat centraal staat. Deze symbolen, in de vorm van een druppel, kunnen aan een wolk gehangen worden. Zo wordt de stroom van zegen die God geeft door het werk van de Zoon en de Heilige Geest zichtbaar.
 • Op www.goedinvorm.nu vind je diverse verwerkingen die in het gezin te gebruiken zijn. Ga met elkaar aan de slag met Psalm 47 of met Mattheus 28. Ook zijn daar puzzels en kleurplaten te vinden.
 • Een interactieve tijdlijn – Studio Sprankel
  De verhalen na Pasen gaan verder! Maak met deze interactieve tijdlijn een reis door de verhalen van Hemelvaart en Pinksteren. Elke keer komt er een stukje bij en wordt de tijdlijn compleet. De tijdlijn bestaat uit 6 stevige platen (A5 formaat). Voor elke week is er een nieuwe kaart, elke volgende kaart plak je op de plakstrook van de vorige kaart vast. In het pakket zit ook een knipvel. Soms heb je deze nodig bij de verschillende kaarten. In de beschrijving van de kaarten vind je de verhalen die gelezen mogen worden, een lied dat je kunt zingen en een knutselwerkje om zo de tijdlijn nog mooier te maken. De tijdlijn is geschikt voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
 • Op de site Bijbelsopvoeden.nl vind je gezinsmomenten, kleurplaten, een kijktafel en andere ideeën voor het gezin om rond Hemelvaart te doen.
 • Thuis geloven – Bijbelles
  Er zijn verschillende manieren om stil te staan bij Hemelvaart. Thuis geloven heeft een Bijbelles gemaakt aan de hand van drie onderwerpen: wat doet Jezus in de hemel, welke opdracht heeft Hij gegeven en wat heeft Hij beloofd.
 • Bij Creatief kinderwerk kun je vinden hoe je een wolk maakt.
 • Jong Protestant heeft verschillende ideeën ontwikkeld om Hemelvaart uit te leggen.
Geloof in het gezin

Geloof in het gezin wil ouders en kerken inspireren en ondersteunen bij de christelijke opvoeding. Het LCJ en de CGJO zetten zich daarvoor in en schrijven voor deze website artikelen, blogs en materialen.