Tips, boekjes en materialen voor de lijdenstijd

De lijdenstijd brengt ons stapje voor stapje dichter bij het kruis en graf van de Heere Jezus. In de kerk wordt er deze lijdenszondagen in de preek aandacht gegeven aan het lijden en sterven van Jezus. Het is heel mooi om dat ook in je gezin te doen. Om zo samen bewust toe te leven naar het grote wonder van Goede Vrijdag en Pasen.

Sta bijvoorbeeld op de zondagen eens een moment extra stil bij het lijden van Jezus. Maak met je kinderen een kruis en bespreek elke week een kruiswoord. In de Stille Week kun je samen de gang van de Heere Jezus volgen door elke dag een bijpassend stuk uit de (kinder)bijbel te lezen en passende symbolen te zoeken/maken. Was elkaar eens de voeten op de witte donderdagavond. Wordt samen letterlijk stil op stille zaterdag. En verwonder je op de Paasmorgen met een prachtig paaslied: Hij is opgestaan!

Onderstaande boekjes en tips willen je op weg helpen om als gezin bewuster aandacht te geven aan (deze weken voor) Goede Vrijdag en Pasen.

Om te lezen

  • De weg naar Golgotha – uitzien naar Goede Vrijdag en Pasen, Willemieke Kloosterman-Coster
  • God woont bij Zijn volk – sta samen stil bij het wonder van Pasen, Hanna Holwerda
  • Tear-kalender 40 dagen wortel schieten
  • Op weg naar Pasen, Nederlands Bijbelgenootschap
  • Vier het samen – met kinderen toeleven naar christelijke feesten, Nieske Selles-ten Brinke
  • De Heere Jezus is opgestaan, Laura Zwoferink
  • Wijzer op weg naar het paasfeest, Andrea van Hartingsveldt-Moree


Om te doen

Geloof in het gezin

Geloof in het gezin wil ouders en kerken inspireren en ondersteunen bij de christelijke opvoeding. Het LCJ en de CGJO zetten zich daarvoor in en schrijven voor deze website artikelen, blogs en materialen.