Kinderkalender veertigdagentijd

14 februari
Nederlands Bijbelgenootschap
Loop je door de supermarkt, zie je daar een rek vol paaseitjes en paashazen... 'Nu al?' denk je dan. Voor je gevoel is kerst net geweest, maar de lijdenstijd staat echt al weer bijna voor de deur. Goed om daar bij stil te staan. Maar hoe doe je dat met je kinderen? Hoe neem je hen mee in de voorbereiding op het Paasfeest? Dat is best een uitdaging en daarom heeft het Nederlands Bijbelgenootschap een speciale kinderkalender ontwikkeld.

De kinderkalender komt eerst vijf weken op zondag met een bijbeltekst en een opdracht of nadenkvraag. In de zesde en laatste week, de Stille Week, is er op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, in de Paasnacht en op Paasmorgen een bijbeltekst en een doe-opdracht, bijvoorbeeld koekjes bakken om die weg te geven.

De kinderkalender staat vanaf 1 maart op de website van het kinderbijbelblad Alef.


Ook voor volwassenen is trouwens een veertigdagenkalender van het NBG! Dit leesrooster zet je vanaf 1 maart dagelijks even stil om met Jezus op te trekken volgens het Marcus-evangelie: van doop tot opstanding, van woestijn tot hemelvaart. Volwassenen die het veertigdagen-leesrooster willen volgen, krijgen iedere dag (behalve zondag) een evangelietekst in hun mailbox met een korte, inspirerende uitleg en een bezinningsvraag. Lezers kunnen kiezen uit twee vertalingen: de Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling.

Interesse? Schrijf je in via de website van het NBG.

Nederlands Bijbelgenootschap

Het NBG brengt sinds 1814 de Bijbel dichtbij. Het NBG zorgt voor betrouwbare en toegankelijke vertalingen van de Bijbel. Zo geven we de Bijbel door aan nieuwe generaties, in buitenlandse talen en in nieuwe vormen, zoals digitaal via debijbel.nl.

Tags
Bijbellezen
Christelijke feesten
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!