Gezinsmoment – Vrucht van de Geest

22 mei
Mirjam Baan
De komende weken willen we als gezin nadenken over 'de vrucht van de Geest'. Gisteren hebben we een start gemaakt. Ik vond het best lastig hoe we het moesten introduceren. Wat zouden ze wel/niet begrijpen?

We zijn gestart met een simpele appel. Waar komt deze vandaan? Wie liet de appel groeien? Dat wisten ze wel :). De Heere! Daarna hebben we verschillende vruchten opgenoemd die ook allemaal aan bomen e.d. groeien. We keken met elkaar naar de verschillende seizoenen van een vruchtboom. De link naar vruchten in de Bijbel was snel gelegd. We hebben met elkaar Galaten 5:22 gelezen: 'De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid...'.

Heel kort hebben we uitgelegd wie de Heilige Geest ook al weer is en hebben we bij elke vrucht een voorbeeld gegeven. Niet te uitgebreid want de komende weken komt elke vrucht afzonderlijk aan de orde.

Opa heeft in de tuin ook fruitbomen. We hebben met elkaar gepraat over wat er met de vruchten gebeurd als we ze veel te vroeg gaan plukken. Dan zijn ze niet lekker en moeten ze weggegooid worden. Vruchten kunnen alleen groeien aan de boom! Toen dit geland was, lazen we Johannes 15:5, waar staat: 'Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.'

We kunnen alleen vrucht dragen wanneer we in de Heere Jezus zijn!

Hierna hebben we met elkaar een grote boom geschilderd en vruchten gekleurd, waarop ik later de vruchten van de Geest heb geschreven.

Het resultaat is erg mooi geworden. Hij hangt hier nu in de keuken te pronken en de kinderen zijn trots! Mooi vond ik opnieuw te zien hoe leerbaar kinderen zijn. Vanmorgen konden ze de vruchten {met wat hulp} al opzeggen. We onderschatten hen te vaak!

Ik kijk uit naar de rest van de gezinsmomenten rondom dit thema. Wordt vervolgd!

De uitwerkingen de vrucht van de Geest (liefde, blijdschap, vrede, geduld,vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing) zijn te vinden op https://www.vreugdevolleroeping.nl/.

Mirjam Baan

Mirjam Baan

Mirjam ~ dochter van de Allerhoogste ~ happily married ~ moeder van 5 ~ verlangt een vrouw naar Gods hart te zijn ~ blogt en spreekt over geloofsopvoeding. Lees meer van haar op haar blog.

Tags
Pinksteren
Gezinsmoment
Christelijke feesten
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Dankdagkalender 'Delen'

Op 2 november is het dankdag voor gewas, arbeid en visserij.Woord en Daad staat samen met de jeugdbonden HHJO, HJW, JBGG en LCJ, uitgebreid bij deze dag stil. In de kalender denken we met kinderen en jongeren na over wat God in de Bijbel zegt over dit onderwerp. Daarnaast delen we verhalen uit het werkveld van Woord en Daad.

Wil jij de kalender bestellen? Of wilt u de kalender een plek geven in uw gezin of in uw gemeente? De kalender zelf is gratis, er worden wel verzendkosten in rekening gebracht.

Voorleven (0-3)

De serie Voorleven van de HGJB wil ouders praktische handvatten aanreiken om met elkaar in gesprek te gaan over opvoeden en geloven. Dit deel gaat o.a. over de doop, vertrouwen, zingen en bidden en Bijbellezen. Zowel de pedagogische als de bijbels-theologische kant van opvoeden komt aan bod. Met opdrachten en gespreksvragen wordt een open gesprek bevorderd waarin ouders kunnen leren van elkaar. De serie Voorleven bestaat uit vier boekjes en bestrijkt de leeftijd van 0 tot 16 jaar, ouders kunnen op die manier met hun kind meegroeien.

Voorleven is geschikt voor een opvoedkring. De deeltjes bestaan uit acht hoofdstukken. De eerste twee uit dit deel zijn ook geschikt voor doopcatechese. Elk hoofdstuk behandelt een thema en biedt een herkenbare casus, een Bijbelstudie, verwerkingsvormen en verdiepende artikelen.