Tips, boekjes en materialen voor de lijdenstijd

11 februari
Geloof in het gezin
De lijdenstijd of 40-dagentijd is een tijd waarin we stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus Christus en toeleven naar het feest van nieuw leven: Pasen! Het is mooi om in je gezin samen stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus. Op deze pagina geven we een overzicht van tips, boekjes en materialen voor de lijdenstijd en Pasen.

Tips

Lijdenszondagen

 • Sta op de zondagen eens een moment extra stil bij het lijden van Jezus. Maak met je kinderen een kruis en bespreek elke week een kruiswoord. Hier vind je gezinsmomenten rond de zeven kruiswoorden.

40-dagentijd

 • Vast tijdens de 40-dagentijd met het gezin. Door iets na te laten, kunnen we ons meer inleven in wat onze redding Jezus allemaal gekost heeft. En daarnaast is het een mooie manier om bepaalde (slechte) gedragspatronen te veranderen. Bedenk een gezamenlijk doel of laat ieder een persoonlijk doel formuleren. Bijvoorbeeld:
  • 40 dagen een bepaald product niet eten, bijvoorbeeld vlees, chocolade, snoep
  • 40 dagen op de fiets naar school (ook als het regent)
  • 40 dagen niet op sociale media
 • Maak een kalender en laat elke dag een vakje kleuren/kruisje zetten/stukje afknippen. Een mooi voorbeeld vind je hier.
 • Maak een ‘Paastuin’

Stille week

 • In de Stille Week kun je samen de gang van de Heere Jezus volgen door elke dag een bijpassend stuk uit de (kinder)bijbel te lezen en passende symbolen te zoeken/maken. Was elkaar eens de voeten op de witte donderdagavond. Wordt samen letterlijk stil op stille zaterdag.
 • Bak matzes met kinderen of ‘opstandingsbroodjes’

Inspiratie

(Dag)boeken

Gezinsdagboek - Rode draad door de christelijke feesten
Dit gezinsdagboek biedt voor elk christelijk feest een aantal weken van voorbereiding en materiaal om het samen te vieren. Elke week bevat een uitgebreid gezinsmoment en vijf kortere themastukjes met vragen en creatieve opdrachten. Dit dagboek licht de grote lijn in de Bijbel uit, door in de lijdenstijd o.a. stil te staan bij de verhalen van Abraham, Jozua en Jeremia. - € 10,00

De weg naar Golgotha – posterpakket – uitzien naar Goede Vrijdag en Pasen.
Dit boek van Willemieke Kloosterman - Coster en Anneke Kloosterman - van der Sluys bevat voor iedere dag in de lijdenstijd een dagboekstukje met een bijbehorend Schriftgedeelte en gespreksvragen. Iedere week wordt ingezoomd op een ander aspect van de Persoon en het werk van de Heere Jezus. Om de lijdensweg dicht bij kinderen te brengen, is er iedere dag ook een symbool dat centraal staat. Deze symbolen kunnen op een groot vel papier geplakt worden, waardoor er een weg ontstaat die uitkomt bij het kruis en het lege graf. - € 15,95

God woont bij Zijn volk – sta samen stil bij het wonder van Pasen
Met dit boek van de hand van Hanna Holwerda ontdek je de lijnen die van de tempel- en tabernakeldienst lopen naar Jezus en het offer dat Hij bracht op Golgota. Na het offer op Golgota is de relatie tussen God en de mensen hersteld. De offerdienst is niet meer nodig. Bekijk de tabernakel en bouw hem stap voor stap na met de onderdelen uit de kijkdoos. Elke dag is er een bijbeltekst en zijn er doe- en denkopdrachtjes voor verschillende leeftijden. - € 9,50

De Heere Jezus is opgestaan
In dertien verhalen met prachtige illustraties vertelt Laura Zwoferink over het lijden, het sterven, de opstanding en de hemelvaart van de Heere Jezus. Ook de uitstorting van de Heilige Geest komt aan bod. Aan het einde van elk verhaal staat een vraag om over door te praten. Om voor te lezen aan kinderen vanaf 4 jaar. - € 9,50

Vier het samen
Vier het samen, geschreven door Nieskes Selles-ten Brinke bevat handreikingen om van elke christelijke feest- en hoogtijdag een echt feest te maken. Het boek is interessant voor meerdere jaren en geeft de mogelijkheid om zelf de elementen/werkvormen te kiezen die passen bij het gezin. Een waardevol en praktisch handboek waar je jaren mee uit de voeten kunt! Gericht op gezinnen met kinderen van 3-11 jaar. - € 23,50

Materialen

Ook dit jaar zijn er weer heel wat kalenders en pakketten op de markt, de meeste geschikt voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Hieronder een overzicht

Evangeliestek – gezinspakket ‘samen op weg naar het kruis’
Het gezinspakket bevat alles wat nodig is voor het gezin om rondom het Woord van God toe te leven naar Goede Vrijdag en Pasen. De basis van dit pakket is een verzamelalbum met blanco pagina’s. Als gezin ga je een album vullen. Voor iedere lijdensweek is er een tekstkaart met daarbij behorend een stuk uitleg en een albumopdracht. Ook is er voor iedere week een DIY die tijdens een gezinsmoment kan worden gemaakt. Een Bijbelleesrooster met verwerkingsvragen voor alle dagen is ook toegevoegd. De zevende lijdensweek heeft voor iedere dag een uitgebreidere uitleg en albumopdracht. - € 16,50.

TEARfund – veertigdagenkalender met gezinsschriftje
De kalender (voor volwassenen) is te bestellen via kalender.tear.nl (€ 4,50). Speciaal voor kinderen tot 12 jaar is er een gratis gezinsboekje. Zo zijn de stukjes ook voor jonge kinderen leuk en leerzaam. Het boekje is te downloaden via 40dagenkalender.nl/voor-gezinnen.

Bijbel Basics – Veertigdagentijd poster en boekje – Een spoor van liefde
Met deze Veertigdagenposter en het bijbehorende boekje leef je als gezin toe naar Pasen. Elke zondag van de veertigdagentijd open je een luikje van de poster. Zo zie je steeds meer de verhalen van Jezus’ liefde tevoorschijn komen. Het boekje bevat opdrachten gerelateerd aan de poster, een verhaal om te lezen, een gespreksvraag om verder over door te praten, een liedsuggestie om samen te zingen en opdrachten om mee aan de slag te gaan.- €1,99

Studio Sprankel – Paasproject, 40dagentijdkaartjes en posterset
Studio Sprankel heeft weer een heel aantal materialen uitgebracht voor de 40-dagentijd. Met het paasproject maak je aan de hand van de 4 weekkaarten twee keer per week een opstelling met de bijgeleverde houten kroon, houten poppetjes en extra materialen. Voor elke week krijg je een aanbod aan knutsels, informatie, liederen, ideeën voor gebed, activiteiten en een filmpje. Ook leer je samen elke week een bijbeltekst uit je hoofd. - € 23,00

Nieskes Selles – 40dagenbox
Nieskes Selles is een van de weinigen die materiaal heeft voor gezinnen met oudere kinderen. In de box zitten elf kaarten, de kaartenhouder en het rode touw (dat verwijst naar het dierbare bloed van onze Here Jezus Christus). Deze materialen motiveren om iedere week stil te staan bij het verlossingswerk van Jezus. Hij voor mij… Hij voor jou… - €9,71

Geloof in het gezin

Geloof in het gezin wil ouders en kerken inspireren en ondersteunen bij de christelijke opvoeding. Het LCJ en de CGJO zetten zich daarvoor in en schrijven voor deze website artikelen, blogs en materialen.

Tags
Feesten
Huisgodsdienst
Gezinsmoment
Pasen
Christelijke feesten
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Gezinsmoment: Cadeautjes geven of krijgen...?

December is vaak bij uitstek de maand dat kinderen cadeautjes krijgen en een maand vol momenten waarop er lekker gegeten wordt met elkaar. Je mag dit zien als gaven van God, God geeft ons zoveel moois waar wij van mogen genieten. We mogen onze kinderen ook leren dat ze deze fijne mooie dingen ook van God hebben gekregen en dat we God daar dankbaar voor mogen zijn. Daarnaast leert Jezus ons ook dat het goed is om te delen van alles wat we hebben. Delen kan soms best lastig zijn, maar ook dat is iets wat je als ouder mee kunt geven aan je kind door het samen te gaan doen.

Tip: lees als ouder eerst het gezinsmoment door voordat je het met je kinderen aan de slag gaat, voor de opdracht en het spel moet je kort iets voorbereiden.

Dankdagkalender 'Delen'

Op 2 november is het dankdag voor gewas, arbeid en visserij.Woord en Daad staat samen met de jeugdbonden HHJO, HJW, JBGG en LCJ, uitgebreid bij deze dag stil. In de kalender denken we met kinderen en jongeren na over wat God in de Bijbel zegt over dit onderwerp. Daarnaast delen we verhalen uit het werkveld van Woord en Daad.

Wil jij de kalender bestellen? Of wilt u de kalender een plek geven in uw gezin of in uw gemeente? De kalender zelf is gratis, er worden wel verzendkosten in rekening gebracht.