Een Psalmboom

27 september
Friesch Dagblad
​Misschien heb je regelmatig goede voornemens over bijbellezen met je gezin, maar het is niet altijd gemakkelijk om die uit te voeren. Daarom hier een ideetje dat je als gezin kunt doen. Ook als je niet elke dag toekomt aan Bijbellezen, kun je misschien eens in de week een wat langer moment met je kinderen hebben. Doe dan eens geen verhaal uit de kinderbijbel, dat ze misschien al gelezen hebben, maar kies een psalm!

We beginnen gewoon maar bij psalm 1. Daar staat direct in wat het belangrijkste is: niet rondhangen bij mensen die een verkeerde invloed op je hebben, maar naar Gods woorden luisteren. Dat wil je natuurlijk ook aan je kinderen meegeven.

Schrijf psalm 1 op een groot vel papier, een behangrol of een A3. Als je de Bijbel in Gewone Taal gebruikt, snappen je kinderen het nog beter. Je kinderen kunnen allemaal meelezen, als je om de beurt een zin hardop voorleest.

Daarna kun je een aantal vragen stellen, om de tekst te begrijpen:

  1. Welke drie dingen worden genoemd die je NIET moet doen? Maak jij dat ook weleens mee? Het is niet zomaar dat God je waarschuwt: met verkeerde mensen loopt het ook verkeerd af, ze worden zomaar weggeblazen. Dat wil je toch niet!
  2. En wat wil God dan dat je WEL doet? Waarom is dat beter?
  3. In de psalm staat dat je lijkt op een groene, vruchtbare boom, als je dichtbij God leeft. Je kunt vast samen wel vruchten bedenken: de vruchten van de Geest! Maar ook zijn er die groene bladeren. Als je bij God hoort, raak je niet zomaar uitgeput, want God geeft je nieuwe energie.
  4. Je leest dus over twee wegen in deze psalm: de weg van zonde, kwaad en pesten; en de weg van God en van de mensen die bij God horen. Op welke weg zou jij willen lopen?

Nu is het natuurlijk tijd om samen aan de slag te gaan. Het mooie van het beeld van de boom is, dat je die ook kunt maken en daarmee nog even een herinnering hebt aan deze psalm. Je kunt takken uit de tuin gebruiken. Die zet je in een pot of vaas, met blauwe steentjes of papier om te laten zien dat een boom in het water moet staan. Om een goede boom te zijn heb je Levend Water nodig! Aan de takken van de boom kun je bladeren en vruchten maken. En misschien heb je nog leuke vogeltjes of kerstversieringen om erin te hangen!

Het kan dus gewoon: een psalm lezen met je kinderen en ermee aan de slag gaan!


Dit artikel verscheen eerder in het Friesch Dagblad.

Friesch Dagblad

Een christelijke, regionale krant waarbij de kijk op de journalistiek wordt bepaald en gevoed door christelijke normen en waarden. Binnen het Friesch Dagblad wordt gewerkt vanuit een overtuiging aangaande God, mens en wereld.

Tags
Bijbellezen
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!