Bijbel infographics voor kids

12 september
CGJO
Infographics zie je tegenwoordig overal, ze hebben de kracht om met een aantal plaatjes, diagrammen en grafieken inzicht te geven in zaken die anders lastig te doorgronden zijn. Toen ik Bijbel infographics zag, trok het daarom direct mijn aandacht. Dit boek zou weleens een krachtig middel kunnen zijn om inzicht te geven in de Bijbel.

Geen voorleesboek
Ik neem thuis de proef op de som met onze kinderen. Ik introduceer het boek op het samen-uit-de-Bijbel-lees-moment. Maar er staan geen verhalen in het boek, dus voorlezen is geen succes. Het is veel meer een kijk-en-blader-boek. Dus tijd voor een andere aanpak. Om de beurt laat ik onze kinderen het boek bekijken en mogen ze kiezen welke bladzijde ze het meest interessant vinden.

Verbazingwekkend
Het eerste kind vindt de pagina met verbazingwekkende Bijbelverhalen het leukst. Het begint met twee korte samenvattingen van grappige verhalen over Petrus en de ezel van Bileam. Petrus krijgt de opdracht van Jezus om de belasting te betalen met een munt uit de bek van de vis die hij vangt. De ezel van Bileam ziet meer dan Bileam en praat zelfs.

De makers van het boek schuwen de onbekende en ingewikkelde verhalen niet, zoals bijvoorbeeld het verhaal van de veertig kinderen die Elisa vervloekt en vervolgens worden opgegeten door twee beren.

Tabernakel
Het tweede kind vindt de pagina over de tabernakel het mooist. Er werd mij direct gevraagd: “Weet jij welke drie voorwerpen er in de ark van het verbond zaten?” Als ik de infographic bekijk zie ik een plaat waarin de maten van het heiligdom worden weergeven en bij diverse onderdelen staan weetjes vermeld. Jammer dat de tekening zelf geen details bevat: het altaar is niet meer dan een kubus en de tafels hebben geen poten. Verrassend vind ik dat ik als theoloog ook nog nieuwe dingen te weten kom: zowel het heilige der heilige van de tempel als de tabernakel heeft de vorm van een kubus, net als het nieuwe Jeruzalem uit het boek Openbaring.

Op de rechterpagina staat een overzicht van manieren hoe God door de tijd heen bij Zijn volk woont: van de tuin van Eden tot het nieuwe Jeruzalem. Bij elke periode wordt aangegeven welke rol kostbare stenen, bloed en engelen vervulden. Prachtig dat op deze manier dwarsverbanden in de Bijbel eruit worden gelicht..

Een nadeel van het boek is dat op sommige pagina’s de vertaling uit het Engels niet helemaal goed gegaan is. Zo wordt bijvoorbeeld het formaat van de ark vergeleken met het Washington monument en het Witte Huis.

Conclusie
Wanneer kinderen al redelijk wat Bijbelverhalen kennen en inzicht hebben in diagrammen en grafieken is dit boek een krachtig middel om hun Bijbelkennis en hun inzicht in dwarsverbanden binnen de Bijbel te laten groeien.

Pluspunten
- Mooi vormgegeven
- Veel informatie
- Stimuleert inzicht in dwarsverbanden binnen de Bijbel.

Minpunten
- Het is te merken aan sommige voorbeelden en plaatjes dat het boek uit een Amerikaanse context komt.
- Plaatjes zijn mooi maar soms ook wat te simplistisch, er ontbreken interessante details.

Kasper van Helden

Bijbel infographics voor kids
Uitgave: Hardcover
Uitgever: Columbus
Verschijningsjaar: 2018
ISBN: 9789085433903
Aantal pagina's: 48

CGJO

De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie is één van de twee jeugdwerkorganisaties binnen de CGK. De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.

Tags
Boeken
Kinderbijbel
Uitdaging
Bijbellezen
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!