Bijbelse kernwoorden uitgelegd

Wedergeboorte, geloof, verzoening… Voor kinderen zijn dat moeilijke woorden. Hoe breng je als ouder, ambtsdrager, leerkracht of kinderwerker deze kernbegrippen uit de Bijbel echt dicht bij het hart van kinderen?

Belangrijke Bijbelse kernbegrippen uitleggen op het niveau van kinderen is geen eenvoudige opdracht voor opvoeders. Om hen daarbij te helpen, heeft het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) – in samenwerking met verschillende andere (jongeren) organisaties – de handen ineen geslagen voor het project het ABC voor kinderen.

Dit project heeft als doelstelling om in begrijpelijke en eigentijdse taal de diepe inhoud van het christelijk geloof en het gereformeerd belijden aan kinderen door te geven. De initiatiefnemers hopen dat kinderen hierdoor de betekenis van het christelijk geloof voor hun eigen leven gaan zien.

Op www.abcvoorkinderen.nl staan nu negen kernwoorden online, zoals geloof, doop en hemel. Dit aantal zal nog worden uitgebreid. Bij elk kernwoord staan er onder andere een ‘tekenfilmpje’, uitlegtekst en een Bijbelrooster. Zie bijvoorbeeld dit filmpje over ‘verzoening’:


In onderstaande introductievideo wordt kort duidelijk gemaakt wat de doelstelling is van ABCvoorkinderen.nl. “Vertel het volgende geslacht van de loffelijke daden van de Heere...”


LCJ

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.