Cadeautip: Babybijbel

30 november
Ingrid Plantinga
Nee, het gaat niet over een Bijbel in miniformaat (zoiets als een baby-kaasje) maar om een Bijbel voor baby’s vanaf ongeveer vier maanden. Toen ik een exemplaar in handen kreeg, was ik meteen enthousiast. Dus zoekt u in deze cadeaumaand nog een mooi geschenk voor uw kleintje, kleinkind, oppaskindje of kraambezoek… schaf een Babybijbel aan!

Voorlezen van baby’s is goed voor de hersenontwikkeling. Voorlezen van deze Babybijbel is ook een genot voor jezelf. Het boek bevat zorgvuldig geselecteerde verhalen die geschikt zijn voor de allerkleinsten. Ze passen binnen hun belevingswereld en worden verteld in eenvoudige woorden en aansprekende korte zinnetjes. De illustraties zijn in zwart-wit waardoor ze voor baby’s extra goed te onderscheiden zijn.

Sfeer
Hoe mooi is het als je kindje de naam van God gaat associëren met de sfeer van warmte en veiligheid die in deze Bijbel gecreëerd wordt. Het respect en de liefde waarmee gesproken wordt over God zal door herhaling door een kind opgepikt worden en zullen ze blijven koppelen aan het geloof waar ze op latere leeftijd verder mee kennis maken.

Muziek
Uniek van deze Babybijbel is dat de verhalen herhaald worden in liedjes, geschreven op de wijs van bekende wiegenliedjes. Voor baby’s is herhaling belangrijk. Je kunt de verhalen keer op keer voorlezen, maar ook de liedjes kun je eindeloos voor je kindje zingen. Op die manier staat de Babybijbel straks met stip op nummer één in jullie gezin!

N.a.v. ‘Babybijbel’ – Corien Oranje en Marieke ten Berge (Nederlands Bijbelgenootschap).

Ingrid Plantinga

Ingrid Plantinga-Kalter is theologe en moeder. Ze heeft Geloof in het gezin mede opgezet en geeft toerusting over geloofsopvoeding. Daarnaast ontwikkelt ze voor het Praktijkcentrum producten op het gebied van bijbelstudie, catechese en liturgie.

Tags
Boeken
Bijbellezen
0-3 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!