"Op gezinsavonden leer ik mijn kinderen over Jezus"

Oktober 2014 - "Door allerlei oorzaken kun je als gezin steeds meer van elkaar en van God verwijderd raken. Om die reden organiseren we wekelijkse gezinsavonden." Marjolein van der Toorn is fulltime thuis bij haar vier kinderen en ondersteunt haar man in zijn werk als predikant. Aandacht voor het gezin staat hoog op haar agenda. Tegenover CIP.nl legt ze uit waarom ze gezinsavonden organiseert en specifiek tijd vrij maakt om met haar kinderen te bidden. "Op gezinsavonden leer ik mijn kinderen over Jezus."

De 30-jarige Marjolein is in haar leven gaan inzien dat alles wat zij ontvangt genade is. "Elk moment van mijn leven is genade. De Heere is zo goed voor me geweest. Hij heeft me op mijn 16e getrokken uit de modder van de zonde en de wereld en Hij heeft Zijn liefde, vergeving en genade uitgestort in mijn leven. Als ik daaraan denk, dan vult mijn hart zich met diepe dankbaarheid. Zonder Hem ben ik niets en kan ik niets, echt niet. Het leven met Hem dat is zo heerlijk, zo bijzonder elke dag weer. Niet dat het leven in geloof altijd gemakkelijk is, maar ik heb gemerkt dat God zo trouw is dat je altijd bij Hem kunt schuilen. Juist ook als het soms heel moeilijk is."

Bidden met de kinderen

Dit leven vanuit Gods genade geeft de moeder graag door aan haar kinderen. Ze heeft thuis vier meiden: de oudste is 7 jaar, een tweeling van 4 (zie foto) en een peuter van 1,5 jaar. "Wanneer ik met hen bid, breng ik ze als het ware aan de voeten van Jezus. Ik vertel hen dat ze alles mogen bespreken met de Heere God, maar dat het soms ook fijn is om wat structuur te hebben in het gebed. Daarom leer ik ze bidden met hun hand. De duim staat voor God prijzen, de wijsvinger voor belijdenis van zonden, de middelvinger voor dankpunten, de ringvinger voor gebed voor anderen en de pink voor gebed voor jezelf. Samen bidden we dan om beurten en soms bidden de kinderen zelfstandig."

Eén keer in de week organiseert Marjolein een gezinsavond. "We beginnen de avond met Bijbellezen en gebed. Daarna houden we ons bezig met knutselen, een speurtocht, een scheikundig proefje of we kijken een film." Onlangs ging een gezinsavond over de brede en de smalle weg. "Onze kinderen kregen twee schatkaarten. Beiden beloofden een grote schat en dus gingen ze eerst de makkelijkste schatkaart volgen. Na een makkelijke speurtocht door het huis vonden ze een schatkistje, maar er zat niks in! Daarna gingen ze de veel moeilijkere schatkaart volgen en uiteindelijk vonden ze de schatkist met allerlei lekkers erin. Daarna hebben we heel kort uitgelegd dat de weg van de wereld vaak heel makkelijk en mooi lijkt, maar het blijkt juist leeg en ellendig te zijn. We voegden toe dat door het geloof in Jezus Christus de ware Schat te vinden is."

Je hecht veel waarde aan gerichte aandacht voor je kinderen. Kun je een voorbeeld delen waaruit blijkt u hoe je je kind in het dagelijks leven de aandacht geeft die hij/zij nodig heeft?
"In een druk gezin als het onze is het niet vanzelfsprekend dat iedereen de aandacht krijgt die ze nodig hebben. Daarom hebben we een aantal dingen bedacht om toch te proberen te weten wat er in het hart van onze kinderen leeft en om op ze betrokken te blijven. Zo hebben we onze dagelijkse bijbeltijd, wekelijkse gezinsavonden en hebben we meestal 's avonds bij het naar bed brengen een gesprekje met elk kind over de leuke en minder leuke dingen van de dag. Ook nemen zowel mijn man als ik de kinderen weleens alléén mee als we ergens heengaan. Mijn man doet dat vaak door middel van een wandeling en ik door samen boodschappen te doen of ergens wat te gaan drinken. Dan stellen we echt gerichte vragen om te weten te komen wat ons kind bezighoudt, waar het veel plezier in heeft of waar het mee worstelt."

Wat is momenteel de grootste uitdaging voor christelijke ouders die hun kinderen opvoeden?
"De grootste uitdaging voor christelijke gezinnen is, denk ik, om als gezin samen hecht te blijven en het doel voor ogen te houden dat het belangrijkste van de opvoeding is dat je kind de Heere God liefheeft met heel zijn hart en de naaste als zichzelf. Er zijn zoveel dingen die ervoor kunnen zorgen dat je als gezin steeds meer van elkaar en van God verwijderd raakt. Denk aan sociale media, afspraken van sportclubs en muzieklessen, vrienden of werk. Belangrijk is om samen in alle rust de Bijbel open te kunnen doen, samen te zingen, samen Bijbelteksten te leren, samen te dienen en tijd te nemen voor elkaar. De drukte van vandaag de dag mag er niet toe leiden dat we de belangrijkste dingen van het leven missen."

Bezoek hier de weblog van Marjolein van der Toorn. Haar echtgenoot, drs. P.W.J. van der Toorn, is predikant in de Christelijke Gereformeerde kerk te Bunschoten.

Tekst: Jeffrey Schipper

CIP

Het Christelijk Informatie Platform wil christenen informeren, bemoedigen en inspireren. Op CIP.nl vind je dagelijks nieuws en wetenswaardigheden uit christelijk Nederland.