Oude Psalmen voor jonge kinderen

Ego quoque nescio quid hic scriptum est. Als dit Latijn voor je is, dan kun je een beetje meevoelen met je kind als hij een Psalm in de oude berijming zingt. “Gevallen in de jammerstraat”, zong er bij ons een aan tafel. Iedere keer als dat regeltje in de kerk langskomt, kijken we elkaar even aan. Nu weet ze dat het geen straat is, maar een staat en ze weet ook dat het betekent dat je je echt heel naar voelt. Kinderen Psalmen leren is een uitdaging.

Waarom leer je een jong kind Psalmen?

  • Omdat je ze van jongs af vertrouwd wil maken met de grote-mensenliederen. Inwijden heet dat met een mooi woord. In de hoop en verwachting dat je kind steeds meer gaat zien van de rijke inhoud ervan. Ook al begrijpen ze er in het begin nog werkelijk helemaal niets van.
  • Omdat je hem het feest van de herkenning gunt, als er tijdens de kerkdienst een Psalm wordt gezongen die ze kennen.
  • Omdat je hem wilt laten merken dat kerk en thuis ‘iets’ met elkaar te maken hebben.
  • Omdat zingen een geweldig middel is om Bijbelse waarheden in te prenten. Laat je kind maar zingen: “God zal Zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond gedenken.”


Hoe leer je een kind Psalmen?

Begin met Psalmen leren als je kind nog jong is. De meeste kleintjes vinden het heerlijk als je zingt. “Alle eendjes zwemmen in het water” past natuurlijk prachtig bij een badritueel, maar tijdens het afdrogen kun je ook “God heb ik lief” zingen. Jij bepaalt welke versjes je kind als eerste leert.

Als je kind naar school gaat en daar iedere week een Psalmvers leert, zit je taak er als ouder niet op. De school bepaalt nu welk vers je kind leert, maar de grote vraag is of je kind ook al iets begrijpt van wat hij zingt. Reserveer bijvoorbeeld de maandagavond na het eten of bij het naar bed brengen om de Psalm van die week met je kind door te nemen. Woord voor woord of regel voor regel.

Maar wat als je als ouder de Psalm niet begrijpt? Het is goed om te beseffen dat je daarin niet alleen staat. De taal van de Psalmen van 1773 is nu eenmaal niet de taal die wij nu spreken.

Een paar mogelijkheden op een rij:

  • Kijk in het boek “Psalmen met uitleg”. Hierin staan de moeilijke woorden uitgelegd.
  • De strekking van een Psalmvers kan duidelijker worden als je de Psalm onberijmd leest in een Bijbelvertaling die je begrijpt.


Wie leert een kind Psalmen
?

Als ouder verkeer je in een unieke positie. Niemand heeft zo’n band met het kind als jij en niemand brengt zoveel tijd met dit kind door als jij. En daarom is hoe jij met de Psalmen omgaat voor je kind van groot belang. Gebruik je ze om God de lof toe te brengen? Belijd je al zingend je zonden?

Zet je je treden in Zijn spoor? Dat zegt meer dan duizend uitgelegde woordjes. Maar met dat uitleggen begint het wel. Ga er niet automatisch vanuit dat als je kind op school een Psalm leert, die daar dan ook wordt uitgelegd. Vraag het maar eens na bij je kind. En laat hem dan maar vertellen wat de Psalm betekent.

Het maakt natuurlijk niet uit hoe je je kind een Psalm leert en leert begrijpen. De boodschap is: Zorg ervoor dat het geen Latijn voor je kind blijft!

Margreet van den Berg-van Brenk

Geloof in het gezin

Geloof in het gezin wil ouders en kerken inspireren en ondersteunen bij de christelijke opvoeding. Het LCJ en de CGJO zetten zich daarvoor in en schrijven voor deze website artikelen, blogs en materialen.