Een boekje over bidden

12 augustus
LCJ
Dat is de ondertitel van een handzaam boekje voor jonge kinderen (4-8 jaar). Even duidelijk en aansprekend is de titel: ‘k Vouw mijn handen. In het voorwoord legt Willemieke Kloosterman uit dat het boek aan kinderen uitleg wil geven over wat bidden is, maar dat het ook een handvat wil zijn om kinderen te leren een vrij gebed te doen.

Het mooie van dit boekje is dat je het echt met jonge kinderen kunt lezen, of dat ze het zelf kunnen lezen. Een grote letter, duidelijke plaatjes en eenvoudige woorden maken het daarvoor heel geschikt. Vragen als ‘wat is bidden?’, ‘hoe mag jij tot God spreken?’ en ‘wanneer mag je bidden?’ worden in kinderlijke taal beantwoord in het eerste deel.

Heel praktisch is de uitleg van het ‘bidden met je hand’. Aan elke vinger wordt een gebedsonderwerp gekoppeld, zoals ‘danken’ bij de duim, bidden voor de wereld bij de wijsvinger en prijzen bij de pink. Dit kan je kind helpen om te leren bidden in eigen woorden.

In het tweede deel van het boekje is een aantal voorbeeldgebeden opgenomen die gebeden en gezongen kunnen worden. Het zijn bekende en minder bekende (kinder)gebeden die op verschillende momenten van de dag gebruikt kunnen worden.

Al met al een mooi vormgegeven en goed te gebruiken boekje dat waardevol is om met je kind te lezen en in praktijk te brengen!

LCJ

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.

Tags
Bidden
4-7 jaar
Literatuurtip
Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!

Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.