Ouders ondersteunen in de gemeente – In zes stappen naar een activiteit

Je wilt graag ouders ondersteunen in de gemeente. Misschien heb je er ook wel ideeën voor. Maar waar begin je en hoe pak je het aan? Met dit stappenplan willen we je op weg helpen om concreet handen en voeten te geven aan de ondersteuning van ouders.

1. Wie is in de gemeente verantwoordelijk voor geloofsopvoeding?
Vaak is in gemeenten niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het ondersteunen van ouders in de geloofsopvoeding. Hoort het bij de jeugdouderling of jeugdraad of valt het onder de kerkenraad? Het is raadzaam om iemand of een commissie verantwoordelijk te maken voor aandacht voor opvoeders binnen de gemeente en dat deze regelmatig terugkoppelt richting jeugdraad of kerkenraad.

2. Schat in wat nodig is voor de gemeente
De volgende stap is signaleren wat nodig is. Waar denk je dat ouders tegenaan lopen? Waar maakt de kerkenraad zich zorgen over als het gaat om gezinnen? Het resultaat van deze stap is dat je scherper krijgt waarin je de ouders zou willen helpen en mogelijk al concrete ideeën hoe je ouders van dienst kunt zijn.

Ter inspiratie kun je onder het tabblad inspiratie een goede ideeën lezen uit andere gemeenten.

3. Deel je ideeën met ouders, peil behoeften
In deze stap is het van belang het gesprek met de ouders aan te gaan. Herkennen zij zich in het beeld dat je hebt gevormd over wat nodig is? Spreek de ouders persoonlijk aan en vraag hen waar ze behoefte aan hebben en wat ze van je eerste ideeën vinden. Het persoonlijke gesprek is daarbij van belang, dit levert veel meer informatie op dan een ‘oproepje’.

In 2015 heeft geloof in het gezin onder 500 ouders geïnventariseerd op welke manier ze ondersteund willen worden, hieronder een overzicht:

4. Keuze maken en plan opstellen
Vanuit de verschillende mogelijkheden en ideeën die zijn ontstaan is het goed er één uit te kiezen waar je de komende tijd op inzet. Maak een plannetje van aanpak. Wanneer wil je dat het idee is gerealiseerd? Welke stappen zijn nodig om daar te komen? Welke mensen en middelen zijn nodig? Op welke manier maak je de activiteit bekend in de gemeente? Wat word je eerstvolgende actie?

5. Plan uitvoeren
Vervolgens komt het aan op aanpakken, doorpakken en volhouden.

6. Evalueren
Wanneer de activiteit is geweest is het goed om te evalueren. Vraag hiervoor input van enkele deelnemers en van enkele opvoeders die er niet waren. Wat ging goed? Wat zou een volgende keer beter kunnen? Wat kunnen we voor de ouders betekenen die niet bereikt zijn met de activiteit? Koppel daarna je bevindingen terug richting de jeugdraad of kerkenraad. Bepaal of en hoe je aan de actie een vervolg kunt geven.

Geloof in het gezin

Geloof in het gezin wil ouders en kerken inspireren en ondersteunen bij de christelijke opvoeding. Het LCJ en de CGJO zetten zich daarvoor in en schrijven voor deze website artikelen, blogs en materialen.