Ouders ondersteunen in de gemeente - Tien stappen voor beleid

De opvoeding thuis is van grote invloed op en waarde voor de geloofsgroei van kinderen. Maar een eenvoudige taak is het niet voor ouders. Daarom is het belangrijk dat kerken ouders hierin stimuleren en ondersteunen. En als je dat wilt, waar begin je dan mee? Hoe pak je het aan? Geloof in het gezin zet tien stappen op een rij die kerken helpen om met beleid de opvoeding op de kaart van de gemeente te zetten.

STAP 1 – Zet opvoeding op de kaart

Kondig aan dat opvoeding de komende tijd een onderwerp van bezinning zal zijn. Niet omdat het nu ineens allemaal anders moet, of omdat jullie vinden dat het niet goed gaat. Laat merken dat dit onderwerp prioriteit heeft omdat het enorm belangrijk en waardevol is. Opvoeding is een schakel in Gods werk door de generaties heen. Ouders zijn een belangrijk instrument in de hand van de Heilige Geest. Daarom wil de kerk hen graag inspireren en ondersteunen in hun taak.

Je kunt aan de start van jullie bezinningsproces een gemeentemiddag over het thema opvoeding organiseren met gesprekken tussen verschillende generaties, een voorstelling of samenbindende spelletjes.

STAP 2 – Ontdekken wat er leeft

 • Ga in gesprek met ouders over de opvoeding. Bijvoorbeeld op huisbezoeken, op kringbijeenkomsten of organiseer ontmoetingen met groepjes ouders.
 • Wees je ervan bewust dat de opvoeding een kwetsbaar onderwerp is voor veel ouders. Sommige gemeenteleden zullen het moeilijk vinden om te bespreken waar ze tegenaan lopen of toe te geven dat ze soms onzeker zijn op dit punt. Ga op een pastorale manier de gesprekken aan en voorkom het gevoel dat je komt om een oordeel over mensen te vellen.
 • Inventariseer wat er goed gaat, waar ouders kansen zien en wat de uitdagingen en worstelingen van ouders zijn.

STAP 3 – Bezinning op Bijbelse lijnen

Nu jullie een beeld hebben van de context in de gemeente is het goed om met de uitdagingen en worstelingen waar ouders voor staan naar de Schrift te gaan. Geloof in het gezin heeft studiemateriaal ontwikkeld om in een aantal sessies te ontdekken wat Gods Woord zegt over

 • Wat is het doel van de christelijke opvoeding?
 • Wat is opvoeden?
 • Wat is het perspectief van de opvoeding?

Hou de gemeente op de hoogte van jullie proces door regelmatig iets te vertellen of schrijven over jullie bezinning.

STAP 4 – Beleid uitwerken

Vanuit de bezinning kan er concreet beleid ontwikkeld worden. Hou daarbij rekening met de volgende punten:

 • Laat het beleid gestoeld zijn op een Bijbelse visie op opvoeding.
 • Let erop dat jullie beleid aansluit bij de behoeften die er leven in de gemeente.
 • Zorg dat het beleid haalbaar is in de context van jullie gemeente.
 • Maak een meerjarenplan zodat jullie bezinning langere tijd doorwerkt.
 • Kies 1 of 2 speerpunten waar je direct mee aan de slag kunt en ook 1 of 2 punten die op de langere termijn uitvoerbaar zijn.

STAP 5 – Bespreken met ouders

Neem de tijd om jullie plannen door te spreken met de doelgroep. Naast dat je waardevolle inbreng krijgt, creëer je daarmee ook draagvlak in de gemeente. Vraag uit elke categorie (ouders van jonge kinderen, basisschoolleeftijd, tieners of jongeren) een aantal ouders om jullie plannen aan voor te leggen. Bespreek met hen de waarde en de haalbaarheid van het beleid. Vraag of zij nog aanvullingen of wijzigingen hebben en neem hen serieus. Je kunt hen ook vragen naar mensen die mogelijk geschikt zijn om dit beleid handen en voeten te gaan geven.

STAP 6 – Bespreken met een deskundige

Nodig een deskundige op het gebied van de christelijke opvoeding uit om mee te denken over jullie beleid. Neem gerust contact op met het CGJO of het LCJ.

STAP 7 – Beleid aanscherpen

Met alle feedback van de ouders en een deskundige kun je aan de slag om jullie beleid aan te scherpen. Neem hier de tijd voor. Een goed doordacht plan is vaak meer waard dan een snelle oplossing.

STAP 8 – Actoren aanwijzen

Om te zorgen dat de plannen niet op een grote stapel eindigen, is het handig om actoren aan te wijzen die verantwoordelijkheid gaan nemen voor de uitvoering ervan. Is er een commissie of team in de gemeente actief waar deze taak bij ondergebracht kan worden? Of ga je er een groep voor in het leven roepen? Wie gaat wat oppakken? Werk dat zo concreet mogelijk uit!

Zorg ook voor begeleiding van de actoren. Ze pakken een nieuwe taak op en dan is het fijn als je een klankbord hebt en er mensen zijn die meedenken en bijspringen als dat nodig is.

STAP 9 – Uitwerking en tijdspad maken

En dan kan het beleid vertaald worden naar concrete plannen en een tijdspad. Ook hiervoor geldt: wees zo concreet mogelijk. En blijf realistisch. Je kunt beter een kleiner project tot ieders tevredenheid uitwerken dan een groots plan willen uitvoeren dat halverwege strandt omdat het niet haalbaar blijkt. Dit uitwerken doe je natuurlijk samen met de actoren, het is tenslotte hun nieuwe taak!

STAP 10 – Deel je plannen met de gemeente

Organiseer bijvoorbeeld een gemeenteavond of een themazondag en deel de plannen met de gemeente. Maak er een feestelijke en enthousiaste bijeenkomst van. En vergeet niet om het geestelijke doel van jullie plannen met de gemeente te delen en samen tijd te nemen voor gebed voor ouders en kinderen.