Ouders in gesprek over kerkverlating - artikel OnderWeg

Mei 2015 - Ongeveer twintig mensen gaven gehoor aan de uitnodiging van Egbert en Sietske Kruitbosch van de GKv Hoogeveen om te komen praten over wat heel gevoelig ligt: mijn kind gelooft niet meer. Met elkaar deelden ze hun verdriet en zorg en vonden ze herkenning.

Een groot pijnpunt is de doopdienst. Alle gemeenteleden worden opgeroepen om verantwoordelijkheid te nemen in de geloofsopvoeding, maar wat komt daarvan terecht?Een groot pijnpunt dat tijdens de avond naar voren kwam is de doopdienst. Binnen de GKv is al een tijdje een formulier in gebruik waarbij alle gemeenteleden opgeroepen worden om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor de geloofsopvoeding van de kinderen in de gemeente. Maar in de praktijk blijkt er toch veel verlegenheid te zijn.

Ouders van een kind dat andere wegen gaat kunnen zich hierdoor onzichtbaar voelen. Evenals hun kind zelf. Wat komt er van die beleden verantwoordelijkheid terecht? Geldt echt dat als een lid lijdt, alle leden meelijden? Of moet je eerst hetzelfde meegemaakt hebben?

‘Je hebt het gevoel dat je kind er niet meer toe doet’, zo omschrijven Egbert en Sietske het. In hun geval gaat het om hun zoon Rik, die via de EO publiekelijk onder woorden bracht waarom hij niet meer gelooft. Tegenover de omroep zei hij: ‘Ik ben redelijk rationeel ingesteld. Als er tegenstrijdigheden zijn, zorgt dat bij mij voor ergernissen. Tegenwoordig zie ik het geloof meer als een soort creatie van mensen.’

Egbert Kruitbosch heeft wel een tip voor zijn medekerkleden hoe ze met zulke situaties kunnen omgaan. ‘Kijk naar elkaar om en leef met elkaar mee. Wees niet te bang om elkaar te bevragen.’ De avond in Hoogeveen krijgt een vervolg in het najaar.

Ook De Driehoek, een organisatie voor kerkmaatschappelijk werk, houdt zich bezig met het thema kerkverlating. Opvallend is dat De Driehoek net als de ouders in Hoogeveen een bepaalde verlegenheid constateert. Op haar website geeft ze de nodige tips. ‘Ouders van kerkverlaters: doorbreek het taboe en vertel over je verdriet.’ Dat is in Hoogeveen gebeurd.

Tekst: Praktijkcentrum
Bron: OnderWeg