Goed idee: Ouder-Kind Weken

Wie? PKN Ermelo, de commissie Ouder Kind Weken met daarin volwassenen met en zonder kinderen, onder wie Nieske Selles.

Wat? In onze gemeente hebben we 1x per twee jaar drie ouder-kind weken. De preken gaan dan over een bepaald thema en we zingen elke dienst het themalied. De catechisaties en clubs zijn open, ook voor ouders. We organiseren een ouder-kindevenement en we organiseren een gemeenteactiviteit voor jong en oud. Ook ouderen zonder kinderen zijn daarbij van harte welkom. Verder is er elke zondag na de dienst een koffiemoment voor de volwassenen, met spelletjes en cake versieren voor de kinderen.

In 2016 hadden we het thema: 'Waardevol'. Hier vindt u het boekje van 2018: 'Wat hou ik van Uw huis'. Voor in de kerk hebben we een olijfboom geplaatst, met daarin een vogelnestje met kunstvogel. Op deze manier proberen we het ook beeldend te maken.

De kinderen krijgen allemaal een boekje mee dat is samengesteld en opgemaakt door de commissieleden. We vinden het belangrijk dat er een verbinding is tussen wat er in de kerk gebeurt, en wat er thuis in de gezinnen gebeurt. Met dit boekje kunnen ouders en kinderen thuis aan de slag tijdens de ouder-kindweken. De predikant legt ook in de diensten een verbinding naar dit boekje. Op deze manier willen we kinderen laten zien dat kerk en gezin aan elkaar verbonden zijn.

Waar? In de kerk en thuis in de gezinnen.

Waarom? Uit een eerder gepubliceerd onderzoek is gebleken dat 80 procent van de gelovige jongeren aangeeft dat hun geloof vooral gevormd wordt door de geloofsopvoeding thuis. Ouders zijn de eerste brieven van God die kinderen lezen. Kerken mogen ouders toerusten en helpen om inhoud te geven aan de geloofsopvoeding thuis. De ouder-kindweken zijn wat ons betreft een aanzet om iets in gang te zetten in de gezinnen wat daarna door kan gaan. Voor sommige gezinnen geven deze weken een nieuwe impuls, om toch weer meer tijd en aandacht te besteden aan de geloofsopvoeding, nadat dit soms wat kan zijn weg gezakt.

Hoe? We starten ongeveer een half jaar van tevoren met de organisatie. We bedenken een thema, bespreken dit met predikanten en kerkenraad. Na ‘groen licht’ van hen werken we het thema uit. We doen handreikingen aan de predikant voor een prekenserie en we bedenken een concreet iets om deze weken voorin de kerk te zetten. We geloven dat we het evangelie ook zichtbaar mogen maken, zodat dit bij kinderen (en ook bij veel volwassenen) langer in de gedachten blijft hangen. We schrijven het gezinsboekje en bedenken een gezinsactiviteit. Ook organiseren we een avond voor de hele gemeente met workshops of een lezing. In 2018 organiseerden we een spelletjesavond, waarna we ook een tijd samen om de piano en gitaar heen gezongen hebben. Jong en oud samen.

We betrekken de clubs en catechisaties door een open avond te organiseren voor ouders en andere belangstellenden. Daar wordt volop gebruik van gemaakt.

Na de kerkdiensten is er ontmoeting met koffie, frisdrank en wat lekkers. We zorgen voor spellen voor de kinderen, zodat zij zich ook goed vermaken.