NGK Heerenveen in gesprek over seks en opvoeding - artikel OnderWeg

Mei 2015 - ​In heel wat gemeenten binnen de GKv en de NGK wordt in deze maanden een gespreksavond belegd over seksualiteit en opvoeding. De NGK Heerenveen bedacht een opvallende manier om de avond vorm te geven. De mensen speelden onder meer een soort ganzenbordspel.

De gespreksavond wordt georganiseerd door GroeJmee (www.groejmee.nl).

Else Goossensen, één van de organisatoren: ‘Omdat je bij zo’n spel via een kaartje een denkbeeldige situatie aangereikt krijgt, reageren mensen gemakkelijker. Het gaat niet om hun eigen leven.’

De avond werd geleid door mensen van GroeJmee. ‘Met opzet kozen we dit keer voor mensen van buiten de gemeente’, zegt Goossensen. ‘Vooral bij dit onderwerp praat dat gemakkelijker.’

De avond werd voorbereid met behulp van een kleine enquête, opgezet door GroeJmee. Er waren twee groepen: voor ouders van kinderen tot 12 jaar en voor ouders van kinderen vanaf 12 jaar. In de eerste groep ging het vooral om praktische zaken, in de groep daarboven werd vooral het onderlinge gesprek gewaardeerd. ‘Ouders zitten met dezelfde vragen. Het haalt de kramp eruit wanneer je je bezorgdheid deelt met anderen.’

De gespreksavond wordt georganiseerd door GroeJmee (beeld www.groejmee.nl).

Aanleiding voor de avond was dat er reden genoeg is om je zorgen te maken over kinderen en seksualiteit wanneer je ziet wat er in de wereld leeft en wat er op kinderen afkomt. Hoe begeleid je je kinderen daarbij? Tips over mogelijke valkuilen zijn dan heel waardevol, zeker als ze zijn ingebed in een positieve benadering van wat de Bijbel zegt over seksualiteit. Overigens was er ook aandacht voor het gegeven dat niet iedere jongere dezelfde heteroseksuele gevoelens heeft.

De avond krijgt waarschijnlijk in het najaar een vervolg.

Webtips
www.ingesprekoverseks.nl
www.homoindekerk.nl
www.meandmyhouse.nl
www.groejmee.nl
www.steunpuntbijbelstudie.nl (voor een gemeenteschets over seksualiteit in liefde en trouw)
www.notenbalk-opvoeden.nl

Tekst: Praktijkcentrum, Bron: OnderWeg