NGK Enschede brengt doopouders bij elkaar - artikel OnderWeg

Januari 2015 - De NGK Enschede is gestart met gespreksavonden voor ouders die hun kind hebben laten dopen. Het initiatief moet de periode overbruggen tot de kinderen met vier jaar naar de Bijbelklas gaan en hun ouders kunnen instromen in andere activiteiten rond geloofsopvoeding.

De ouders beantwoorden in groepjes de vraag: (hoe) ontdekt je kind op dit moment het bestaan van God? Het papier wordt doorgegeven waarna de volgende ouder er een vraag, tip of reactie bij schrijft. Uiteindelijk krijgt ieder zijn eigen papier terug, met de reacties en tips van de andere ouders.

De eerste avond in Enschede was bestemd voor doopouders van één en twee jaar geleden, maar het is de bedoeling dat er in het vervolg aparte avonden worden georganiseerd voor doopouders van één, twee, drie en vier jaar geleden. Op die manier ontstaan er vier jaargroepen van ouders die elkaar jaarlijks ontmoeten.

Kerkelijk werker en organisator Mariët Odink hoopt met dit initiatief ouders te helpen in de eerste vier jaar van de opvoeding. ‘Zo voorkom je dat het bij dat ene mooie doopgesprek blijft en houd je met de ouders het moment van de doop levend tot hun kinderen de Bijbelklasleeftijd hebben.’

Het accent tijdens de eerste laagdrempelige avond lag vooral op kennismaking en ontmoeting. Daarnaast was er veel tijd ingeruimd voor het uitwisselen van ervaringen. Er werd teruggekeken op de doop – waarom koos je ervoor, hoe heb je het beleefd, wat betekent het nu voor je? – en er werden ervaringen gedeeld rond zaken als zingen, bidden, verhaaltjes lezen en cd’s luisteren met de kinderen. Ook werd er vooruitgekeken. Hoe wil je het komende jaar met je kind, ook al is het nog heel jong, dichter naar God toe groeien?

Volgens Odink is de doop een natuurlijk moment om stil te staan bij vragen als: hoe wil ik dat mijn kind opgroeit, wie is God daarin en wat geef ik mijn kind daarin mee? ‘Probeer dat vast te houden en grijp als kerk dat moment aan om ouders hun ervaringen en verwachtingen met andere ouders te laten delen. Maak ze al vroeg bewust van het belang van geloofsopvoeding en hoe je dat in praktijk brengt en laat zo als kerk zien dat je om de jeugd geeft, ook wanneer ze nog heel klein zijn.’

De avonden met doopouders maken deel uit van een groter project in de NGK Enschede om ouders te ondersteunen bij de geloofsopvoeding. De aanwezigen waren volgens Odink erg enthousiast. ‘Ze hebben toch vaak het gevoel dat ze zelf het wiel moeten uitvinden.’

Tekst: Ad de Boer
Bron: OnderWeg