Letten op de kleintjes - Ondersteunen van ouders bij de geloofsopvoeding van het jonge kind

Ouders willen graag weten hoe ze concreet invulling geven aan een goede, christelijke opvoeding die afgestemd is op de leeftijd van hun kinderen. Ook willen ze weten hoe ze Bijbelse begrippen uit kunnen leggen aan jonge kinderen.

Dit zijn twee praktische aanbevelingen die Lisanne Voorwinden-Noorland de stuurgroep van Geloof in het Gezin meegegeven heeft. Zij presenteerde haar onderzoek ‘Letten op de kleintjes’ dat ze voor haar studie hbo-pedagogiek gedaan heeft. Hiervoor heeft ze 78 ouders uit verschillende CGK-gemeenten geïnterviewd.

Eén van de conclusies van het onderzoek is: ‘Voor de geloofsopvoeding is het van belang dat de kerkenraad van de plaatselijke gemeente ouders stimuleren, en de ondersteuning faciliteren. De stuurgroep van ‘Geloof in het gezin’ kan hier een ondersteunde rol in hebben.’

Lees de scriptie van Lisanne: 'Letten op de kleintjes'.