Kijkje in de kerk: CGK Dordrecht-Centrum

Hoe wordt er in de kerk gestalte gegeven aan het verlangen om ouders te ondersteunen in de christelijke opvoeding? Voor het magazine van Geloof in het gezin namen de projectleiders in het voorjaar van 2016 een kijkje in een aantal kerken, waaronder de CGK Dordrecht-Centrum.

Wie? Marco Aarnoudse, jeugdouderling sinds 2013.

Wat? Vier opvoedkringen waar in totaal ruim veertig ouders elkaar ontmoeten en zich bezinnen op de christelijke opvoeding.

Waar? De gezamenlijke start- en afsluitingsavonden zijn in de kerk. De opvoedkringen zijn meestal bij een van de leden thuis.

Hoe? Marco Aarnoudse: “Twee lijnen kruisten elkaar: Ik was me aan het bezinnen op hoe we als kerk ouders zouden kunnen ondersteunen en een aantal jonge ouders vroeg de kerkenraad om opvoedkringen op te zetten. Met die groep ouders zijn we gaan nadenken. We hebben een startavond belegd over het boek “Wijs ze de weg” van Wim ter Horst. Daarna kon iedereen die dat wilde, zich opgeven voor een opvoedkring. De vier kringleiders inventariseerden waar de ouders behoefte aan hadden. Na vier avonden hebben we gezamenlijk geëvalueerd. Het laagdrempelige karakter van een opvoedkring sprak aan. Iedereen waardeerde ook de sfeer van vertrouwen en de openheid. We zijn hierdoor een hechtere gemeente geworden.

Na dit eerste jaar wilden we meer structuur in de avonden. Daarom hebben we nu bij de tweede startavond Geertje Fokkema van het LCJ gevraagd om het eerste hoofdstuk uit “Gave en opgave” van Driestar Educatief te behandelen. De groepen kunnen daarna zelfstandig verder met het boek. Hoe het verder gaat, bekijken we per jaar. Misschien kunnen we ook nog eens starten met een groep ouders die hun eerste kind hebben laten dopen. Het voordeel is dat die dan allemaal kinderen in dezelfde leeftijd hebben.”