Goed idee: Vragen bij de preek

Wie? Ds. G.J. Post, predikant CGK Nieuwpoort

Wat? Een lijstje vragen bij de preek om thuis het gesprek erover op gang te brengen en te houden. Er is een mix van kennisvragen en verdiepingsvragen. Bijvoorbeeld bij het Heilig Avondmaal: “Vraag aan je ouders waarom ze wel of niet aan gingen.” Het kost per preek ongeveer een kwartier om de vragen op te stellen. Die tijd heeft ds. Post er graag voor over. De mooiste reactie? “Dat er over de preek wordt gepraat. Dat klinkt heel gewoon en algemeen, maar is zo bijzonder als wat.”

Waar? Iedere zaterdagavond per mail. Sommige kinderen nemen een printje mee naar de kerk en houden de vragen er tijdens de preek bij. Bij andere gezinnen blijft het briefje thuis en kijken ze er na de dienst met z’n allen naar.

Waarom? De prediking is zo belangrijk. Daar moet iedereen actief bij betrokken zijn. En het mooie van die vragen is dat ouders er thuis met hun kind over na kunnen praten. Concrete aanleiding was een vraag van een moeder met een jongen die een vorm van autisme heeft. Hij miste een leidraad bij de preek. Die kreeg hij in de vorm van vragen. Toen andere ouders daarvan hoorden, vroegen ze of die niet breder konden worden verspreid. Inmiddels maken ook oudere echtparen er gebruik van.

Hoe? Hier twee voorbeelden:

Preek over Markus 5:1-13

 1. Hoe heet de landstreek waar de bezetene leeft (vers 20)? Wat betekent die naam?
 2. Wie is de duivel?
 3. Hoe kun je zien dat de duivel machtig is?
 4. Hoe kunnen we vandaag zien dat de duivel machtig en gemeen is?
 5. Waarom luistert de duivel niet meteen naar de Heere Jezus? Komt dat omdat de Heere Jezus niet machtig genoeg is om de duivel uit de man te sturen of is er een andere reden? Zo ja, wat kan de reden zijn?
 6. Wat betekent de naam Legio?
 7. Waarom wil de duivel niet weg uit het land? Wat kun je daarvan leren?
 8. Waarom storten de zwijnen de zee in? Wat kun je daarvan leren?
 9. Jezus is almachtig! Waarom is dat zo fijn (een grote troost)?
 10. Wat wil je graag onthouden van de preek? Vertel aan elkaar hoe je dat gaat doen (onthouden).

Markus 5:14-20

 1. Waarom zijn de mensen uit Gadara bang voor de Heere Jezus?
 2. Wat bidden de mensen uit Gadara? Waarom?
 3. Wat is het verschil tussen de Samaritanen (Johannes 4) en de mensen uit Gadara?
 4. Zijn er vandaag ook nog mensen die bidden of de Heere Jezus bij hen weg wil gaan? Zo ja, op welke manier bidden ze dan?
 5. Waarom wil de man die bezeten was met de Heere Jezus mee?
 6. Waarom mag hij niet mee van de Heere Jezus?
 7. Wat vind je van de reactie van de mensen in vers 20?
 8. Lijk jij op de mensen uit Gadara of op de man die genezen was? Leg uit waarom.
 9. Op welke manieren zie je in deze geschiedenis dat de Heere Jezus genadig en goed is?
 10. Wat vond je moeilijk in deze preek? Wat vond je het mooist?

Kernwoorden bij deze activiteit: Vormen, bezinnen