Goed idee: Vier verschillende soorten avonden

Wie: Team geloofsopvoeding De Zaaier, CGK Harderwijk

Wat: Het begon met een avond over geloofsopvoeding die we van de synode cadeau hebben gekregen. Op 11 juni 2018 heeft Margreet van den Berg (die vanuit het LCJ voor Geloof in het Gezin werkt) een avond in onze gemeente gehouden over “Gesprek over het geloof: Hoe doe(n) je/we dat?” Verder was er op 8 mei 2019 in de gemeente een thema avond over “Hoe geeft u uw geloof door aan uw kind?” geleid door één van onze jeugdouderlingen. Deze avonden smaakten naar meer en zo ontstond het idee om na te gaan denken over een meer omlijnd plan voor toerusting van ouders in de geloofsopvoeding.

Hoe en waar begin je dan? We kenden het platform van Geloof in het Gezin en wilden graag gebruikmaken van de expertise die zij op dit gebied hebben. We hebben Margreet van den Berg benaderd en zij heeft ons begeleid in het proces van ‘droom’ naar het uiteindelijke plan. In eerste instantie dachten we aan een serie opvoedavonden of een soort opvoedkring. Uiteindelijk is er iets anders uitgekomen. Dat was voor ons een spannend proces. Met ons eerste plan zouden we een deel van de ouders bereiken. Met het uiteindelijke plan van vier verschillende soorten avonden hopen we meer en verschillende soorten ouders te bereiken.

We werken nu met een jaarthema en daar koppelen we vier doordeweekse activiteiten aan. De predikant geeft tijdens een zondagse dienst het startsein met een preek. Hij bereikt dan zo goed als alle ouders.

2019-2020 is het eerste seizoen dat we op deze manier werken. Voor dat seizoen ziet ons programma er als volgt uit:

  1. Een avond voor alle ouders (dit keer over weerbaarheid, verzorgd door Margreet van den Berg van het LCJ)
  2. Een avond voor ouders met specifieke vragen (dit keer over geloof en autisme, verzorgd door Jenneke Wolvers van Op weg met de ander)
  3. Een avond voor ouders van jonge kinderen (dit keer over “En ze leefden nog lang en gelukkig…”, verzorgd door Judith van der Veer van Evangeliestek)
  4. Een alternatieve activiteit (dit keer een wandeling voor ouders van pubers met onderweg opdrachten en vragen, verzorgd door het LCJ)

Na iedere avond vragen we de aanwezigen om een rapportcijfer en een tip en een top. Op die manier krijgen we zicht op hoe de ouders de activiteiten ervaren.

Waar: De meeste avonden zijn gewoon in de kerk. De wandeling voor ouders van pubers doen we natuurlijk buiten.

Waarom: Vaak zit je als ouders met dezelfde opvoedingsproblemen/-vragen en het is fijn om met elkaar en van elkaar te leren. Even een andere kijk en elkaar bemoedigen! Zeker als christelijke ouders heb je elkaar nodig in de opvoeding van de kinderen. Op deze avonden heb je leuke ontmoetingen, soms ook met ouders die je anders niet (zo gauw) spreekt.

Hoe: Vanuit het LCJ kregen we een voorstel met diverse mogelijkheden voor jaarthema’s. Daar hebben we er in overleg met de kerkenraad een van gekozen. Vervolgens kwam het LCJ met een voorstel voor mogelijke sprekers. Dat hoeven we dus niet allemaal zelf te bedenken en te regelen. Alles gebeurt in nauw overleg met ons, zodat we zeker weten dat het aanbod goed aansluit bij onze gemeente. Omdat dit ons eerste seizoen is, kunnen we nog niets zeggen over toekomstplannen. Maar we hopen natuurlijk dat er iedere keer ouders komen die zich laten inspireren. Dat werkt door in de hele gemeente. Neem zo’n onderwerp als autisme. Het is goed om daar eens met alle betrokkenen over door te praten. Het heeft immers een grote impact op gezinnen. Dan is het ook heerlijk om eens van anderen te horen hoe het daar gaat.

Doordat we het hele jaarprogramma via het LCJ regelen, scheelt het ons zowel werk als kosten.