Goed idee: Predikant leidt opvoedkring

Wie? Ds. M. A. Kempeneers, predikant CGK Katwijk

Wat? Ieder jaar drie avonden waar rond de vijftig ouders elkaar ontmoeten rond een opvoedkundig onderwerp. De meesten komen samen, een enkeling alleen. Thema’s: doopbelofte, huisgodsdienst, je kind leren bidden, Bijbellezen in het gezin en moderne media. Margreet van den Berg van Geloof in het gezin hield een avond over “Opvoeding voor het oog of voor het hart?”

Waar? In de kerk

Waarom? De vanzelfsprekendheid van kerkelijke betrokkenheid is voorbij. Ik wil ouders oproepen heel bewust met de christelijke opvoeding bezig te zijn. Wat geef je ze door? Wat laat je ze zien? Hoe vorm je hun geweten? Laat zien dat het Woord van de Heere in alles je uitgangspunt is.”

Hoe? “Op zo’n avond gaat het niet om het ideaalbeeld, maar vooral over vragen uit de praktijk. Ik begin met een korte introductie van het onderwerp. Vooraf maak ik tien stellingen of vragen. Daar gaan de ouders met elkaar over in gesprek. Katwijkers zijn expressief, dus er komt veel los.

Dat het bijzonder is dat veel ouders samen naar zo’n avond komen, heb ik me nooit gerealiseerd. De mensen hier zijn erg betrokken op elkaar. Het verenigingsleven bloeit. Sommigen waren zo enthousiast dat ze opperden om iedere maand bij elkaar te komen. We houden het nu op drie keer per jaar. Het moet voor iedereen haalbaar blijven.

Van Geloof in het gezin heb ik geleerd hoe belangrijk de leeftijd van nul tot vier is. Dan leer je ze bidden, dan lees je met ze uit de kinderbijbel, dan zing je met ze. Ouders zijn de eerst aangewezenen om hun kind over de Heere te vertellen. Daarom investeer ik nu tijd en energie in de toerusting van jonge ouders.

Op die avond over bidden heb ik gezegd: Laat je kind dan in ieder geval één keer per dag in je hart kijken door hardop een vrij gebed te bidden. Er is niets mis met een formuliergebed, maar als je in eigen woorden bidt, kan je kind bijvoorbeeld ook zijn eigen naam een keer horen. Wanneer begin je daar dan mee, vroegen ze. Daar kun je volgens mij nooit vroeg genoeg mee beginnen.