Goed idee: Koffer 0-4 jaar

Wie? CGK Genemuiden – commissie Geloof in gezinnen Genemuiden - bezoekmoeders

Wat? Kofferproject voor gezinnen met jong kind (jonger dan vier)

Waar? Bij de gezinnen thuis

Waarom? We zochten naar een middel om ALLE gezinnen in de gemeente te bereiken. Hiermee bereiken we 99 procent. Een van onze doelen was ook inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van ouders. Bijna iedereen vroeg om verbinding. Contact met andere ouders staat boven aan de wensenlijst.

Hoe? Een bezoekmoeder gaat op de koffie met een koffer vol materiaal rond geloofsopvoeding. Ze drinkt gezellig koffie en vraagt hoe het in het gezin gaat. De onderwerpen Bijbellezen, bidden en zingen met kinderen komen aan de orde aan de hand van het materiaal in de koffer: o.a. kinderbijbels, een A4 met daarop een gebedshand en cd’s met verstaanbaar gezongen Psalmen en andere Bijbelse liederen. We bieden een grote variatie aan materiaal en zeggen er altijd bij dat niet alles in ieder gezin past. Zo is er voor elk wat wils.

Het gezin mag de koffer een maand lang houden om alles te proberen. Daarna kunnen ouders de materialen lenen. De waardering van de ouders is groot. De een geeft aan vooral blij te zijn met het bezoek, de ander met de koffer.

Kernwoorden bij deze activiteit: Vormen, bezinnen en ontmoeten

Inhoud koffer met uitleg

“Kijk en luister” van Laura Zwoferink en de Prentenbijbel met illustraties van Marijke ten Cate.
In onze gemeente zijn ouders die moeite hebben met het afbeelden van de Heere Jezus. In “Kijk en luister” gebeurt dat ook niet. In de Prentenbijbel wel. Bij het bezoek dat we afleggen als we de koffer brengen, kunnen we het gesprek daarover aangaan. Jonge kinderen zijn visueel ingesteld. De plaatjes zijn voor hen belangrijker dan de tekst. Dan kom je uiteindelijk bij de vraag: Welk Godsbeeld krijgt een kind als hij over de Heere Jezus hoort voorlezen, terwijl hij Hem op de plaatjes in de kinderbijbel nergens kan vinden? Hij is dan de grote afwezige. Over die vraag willen we ouders laten nadenken. Iedereen maakt daarin z’n eigen afweging.

Pieter mag mee naar de kerk
Een handig boek voor kinderen die van jongs af mee naar de kerk gaan. Thuis kun je je kind voorbereiden op wat hij kan verwachten in de kerkdienst. Wie zijn die mannen in zwarte pakken, wat moet je met een collectezak en wat doet de koster?

Gebedshand
Zodra het kind woorden vindt om iets aan zijn ouders te vragen, kun je hem ook leren bidden. Deze print van de gebedshand kan hierbij helpen. Een veelgehoorde reactie van ouders is: Oh, maar dat vind ik voor mezelf ook nog handig! Deze gelamineerde print mag in het gezin blijven. Op de achterkant staat uitleg over het leren bidden.

In het oog, in het hart – Bijbelse kijktafels voor kinderen
Dit boek inspireert ouders om Bijbelteksten te visualiseren. Iedere week staat er een andere tekst centraal. Dit boek past ook goed in een koffer voor basisschoolkinderen.

CD - Willemijn zingt Psalmen
In onze gemeenten zingen we Psalmen in de oude berijming. Voor ouders van jonge kinderen een uitdaging om die aan te leren. We merken dat veel ouders dat aan school overlaten. Maar het is toch prachtig als je kind voor het eerst meegaat naar de kerk en dan een Psalm hoort die hij al kent? Daarom hebben we gezocht naar een cd waarop de Psalmen verstaanbaar zijn gezongen. Anders zou het kind nog alleen de wijs leren. Bij Willemijn zijn alle woorden goed te verstaan.

CD - Het mooiste van Hanna Lam & Wim ter Burg
De verstaanbaarheid van de liederen was op de oude cd’s met liederen van Hanna Lam en Wim ter Burg beter. Die hadden we dus graag in de koffer gedaan, maar die zijn niet meer leverbaar. Nu dus deze. Hier staan bekende liederen op als “Jozef zoekt zijn grote broers” en “In het begin lag de aarde verloren”.

CD – Bron van leven
Christelijke kinderliederen zoals 'Zoek eerst het koninkrijk van God' en 'Alzo lief had God de wereld'.

CD – Elly en Rikkert – een boom vol liedjes
Er zijn weinig mensen die zulke eenvoudige christelijke kinderliederen hebben geschreven als Elly en Rikkert. In onze gemeente worden hun liederen verschillend gewaardeerd. De een kiest er daarom voor helemaal niets van hen te luisteren, anderen zien de waarde van sommige liederen in en luisteren selectief. Weer anderen luisteren met vreugde naar alles wat ze zingen. In eenvoud en verstaanbaarheid zijn ze nauwelijks te overtreffen en daarom gaan we graag het gesprek aan over wat een goed christelijk kinderlied is.