Goed idee: Gebed voor alle kinderen van de gemeente

Wie? Groep gemeenteleden (voornamelijk ouders) van International Christian Fellowship (ICF) Rotterdam

Wat? Gebed voor alle kinderen van de gemeente.

Waar? In de gebedsruimte van ‘Home for kurds’, een huis voor (christelijke) koerden in Rotterdam-Zuid.

Waarom? Omdat de gemeenteleden het belangrijk vinden om te bidden voor kinderen. Het is niet altijd makkelijk om er tijd voor te vinden of te maken, dan helpt het om het samen te doen.

Hoe? Er werd een korte video getoond waarin foto’s van alle kinderen uit de kerk werden getoond. Ook was er een moment dat papieren met namen van de kinderen bij een houten kruis werden gelegd (zie foto). Ook werd in tweetallen aan de hand van beloften uit de Bijbel specifiek voor de kinderen gebeden en werden er enkele liederen gezongen.

Kernwoorden bij deze activiteit: Vormen, dienen, ontmoeten