Goed idee: Doopbox voor ouders met baby

Wie? Kerkenraden voor doopouders

Wat? Een doopbox is een cadeautje voor doopouders. Je kunt het vergelijken met een “Blije doos”, maar dan specifiek voor de christelijke opvoeding. In de doopbox vinden ouders allerlei verwijzingen naar materialen die inspireren tot een christelijke opvoeding. Veel kerkenraden kiezen ervoor om de box extra inhoud te geven, bijvoorbeeld door een boekje over de doop of een kinderbijbel aan de doopbox toe te voegen.

Waar? De meeste kerkenraden kiezen ervoor om de doopbox te overhandigen tijdens het doopgesprek. Dat is in sommige gemeenten bij de ouders thuis, in andere gemeenten is dat in de kerk.

Waarom? De doop is voor ouders een natuurlijk bezinningsmoment. Ze vragen zich af: Wat wil ik m’n kind meegeven? Dan is het mooi om dat moment te benutten en ze iets aan te reiken wat inspiratie biedt voor de christelijke opvoeding.

Hoe? De doopbox is hier voor 1 euro per stuk (excl. administratie- en verzendkosten) te bestellen.