Goed idee: Brainstorm

Wie? CGK Alphen aan den Rijn en CGK Ameide

Wat? Brainstormsessie om duidelijk te krijgen wat wensen, ideeën en (on)mogelijkheden in deze plaatselijke gemeente zijn.

Waar? Kerk

Waarom? Bij beide kerkenraden kwam de vraag op, hoe de gemeente ouders kan helpen invulling te geven aan de doopbelofte.

Hoe? Allereerst legt de gezinswerker van het LCJ een aantal uitgangspunten van gezinswerk uit.

  1. Sluit aan bij de doop, omdat dat een natuurlijk bezinningsmoment is voor ouders en omdat een goede visie op het verbond van groot belang is voor de christelijke opvoeding.
  2. Geef de groep ouders met kinderen onder de vier de meeste aandacht. Zij staan nog aan het begin van het hele proces. En jong geleerd is oud gedaan. Het derde uitgangspunt is: zorg voor een meersporenbeleid. Omdat ouders verschillend zijn, is niet iedere vorm van gezinswerk geschikt voor iedere ouder. Neem een thema-avond. Daar rust je een bepaald deel van de ouders toe. Ga daar mee door, maar kijk ook hoe je de andere ouders kunt bereiken.
  3. In kaart brengen van de huidige situatie van de gemeente: hoeveel dopelingen per jaar, hoeveel gezinnen, leeftijdsopbouw kinderen, structuur van de gemeente, welke activiteiten zijn er naast de zondagse erediensten, zorgen die er leven, biedt de school opvoedkring of ouderavond etc.
  4. Vertaalslag maken van de uitgangspunten voor het gezinswerk naar de specifieke gemeente.

En zie daar, voor één persoon nog een avondje werk om het in een plan van aanpak te gieten en het kan ter bespreking naar de kerkenraad worden gestuurd.

Kernwoord bij deze activiteit: Bezinnen