Bijbelse lijnen over opvoeding

Wanneer je als kerk nadenkt over opvoeding, begin je bij de Bijbel. Wat staat daar over opvoeding? Wat kun je er als gemeente van leren? Een ding is duidelijk als je de Bijbel leest: het gezin is een belangrijke bouwsteen in Gods plan, maar er gaat vaak een boel mis rond opvoeding. Voor de Bijbelse bezinning biedt Geloof in het gezin studiemateriaal om samen mee aan de slag te gaan.

Het materiaal is geschikt voor commissies of groepen die zich willen bezinnen op christelijke opvoeding. Maar ook kerkenraden kunnen ermee aan de slag door bijvoorbeeld een aantal vergaderingen een uur te reserveren voor dit thema.

Het bezinningsproces is opgedeeld in drie sessies:

  1. Wat is het doel van de christelijke opvoeding?
  2. Wat is opvoeden?
  3. Wat is het perspectief van de opvoeding?

Samen ga je op zoek in de Bijbel en bespreek je vragen hierover. De vragen zijn zo opgesteld dat ze aanleiding geven voor concrete beleidspunten.